Hallå där...Karin Oscarsson

Karin Oscarsson
Karin Oscarsson.

sakkunnig miljö, vatten och växtodling i LRF Öst. En del av ditt jobb innebär att du hjälper kommungrupper med myndighetskontakter och skrivelser. På senare tid har det varit mycket aktivitet kring vattenskyddsområden i Södermanland. Berätta.

- I somras började kommunerna i länet jobba med en ny vägledning för vattenskyddsområden, vilket gjorde att man nu påbörjar en översyn av sina vattentäkter. Vid en översyn gör kommunen en riskklassning och tar fram skyddsföreskrifter för att skydda dricksvattnet. I Södermanland och även i övriga landet så kommer många kommuner genomföra detta arbete nu framöver och ett par kommuner i länet har kommit igång under vintern/våren. 

-  Vi i LRF vill såklart ha ett rent dricksvatten för människor och djur. Men eftersom skyddsföreskrifterna kan vara mycket omfattande påverkar de verksamheten och äganderätten i grunden för de medlemmar som finns inom vattenskyddsområdet. 

-  LRF vill att det ska tas rimliga myndighetsbeslut, kring till exempel dricksvatten, som är förankrade i verkligheten. Vi vill också att myndigheterna tittar på hur naturen ser ut i det specifika området och tar hänsyn till naturliga vattendelare och markägares gränser.

-  Kommungrupperna i berörda kommuner har jobbat för att kommunerna ska kunna ha relevanta samråd med markägare och verksamhetsområden, så att alla får komma till tals tidigt och vara en del i framtagandet av skyddsföreskrifterna. LRF:s medlemmar som bor på plats unik kunskap och lokalkännedom som är viktig att ta tillvara och det har vi också påtalat till kommunerna. 

Vad behöver man sätta sig in i om man har sin gård/verksamhet inom vattenskyddsområdet, tycker du?

-  Först behöver man kolla på den karta som kommunen presenterar med gränser för skyddsområdet. Det ska finnas en rimlig och logisk förklaring till varför och hur man kommit fram till dessa gränser. 
Sen måste man ta sig tid att läsa igenom skyddsföreskrifterna. Det kan vara mycket omfattande förändringar som föreslås till exempel förbud mot att sprida naturgödsel, mineralgödsel och använda växtskydd. Hur påverkar det ens verksamhet att inte få parkera traktorn på gårdsplanen över natten, eller att inte få ha en dieselcistern för att kunna tanka? Det är väldigt olika vad som föreslås i olika kommuner, och mycket stor skillnad i kompetens hos konsulterna som ofta utför jobbet åt kommunen. 

Hur har det gått? 

-  Kommungrupperna har hjälpt till att sammankalla berörda medlemmar till fysiska och digitala möten där vi tillsammans har gått igenom kommunernas förslag gällande vattenskyddsområden. Under mötena har alla fått komma till tals om vad de upplever som problematiskt, och så har vi hjälpts åt att skriva svar. Det är mycket att gå igenom och sätta sig in för en enskild person, men när man gör det tillsammans går det mycket lättare. Kommunerna efterfrågar inspel på och dialog runt sina vattenskyddsområden.

Hur ser det ut nu framåt?

-   Vi förväntar oss att det blir mycket frågor kring vattenskyddsområden i närtid, så kommungrupper och medlemmar får gärna fortsätta hålla koll på vad som är på gång i deras kommun. Har man frågor när det gäller vatten, miljötillsyn eller andra myndighetsärenden ska man inte tveka inför att kontakta mig. Jag jobbar mycket med medlems- och kommunärenden, men har också möjlighet att föra upp problem på riksnivå. Medlemmarnas röster från verkligheten är jätteviktiga om vi ska kunna minska och förenkla byråkratin i branschen.