Hallå där Krister Stenberg, nyvald ledamot i LRF Hallands styrelse

Clara Hyltbäck, 2024
Krister Stenberg, ny ledamot i LRF Halland sedan mars 2024. Foto: Clara Hyltbäck

I början av mars ägde LRF Hallands stämma rum. Under stämman valdes Krister Stenberg in som ny ledamot i regionstyrelsen. Två månader in i uppdraget svarar Krister på frågor om sitt förtroendeuppdrag, hur det gått hittills och vilka frågor han ser fram emot att driva framöver.

Hallå där Krister Stenberg, vem är du?

Jag är 57 är gammal och har varit jordbrukare sedan 1991, då jag tog över föräldragården i Spannarp, Varberg. Idag är gården en renodlad spannmålsgård men vi har tidigare även bedrivit grisuppfödning och potatisodling som jag avvecklat efter hand i samband med jobb utanför lantbruket. Jag har varit aktiv medlem i LRF i princip hela mitt yrkesliv som bonde. Dels i Spannarps lokalavdelning, dels i Varbergs kommungrupp där jag haft ansvar för vattenfrågor de senaste 10 åren. I tillägg har jag också varit cirkelledare för dikeskurser runtom i Halland. 
 
Hur känns det 2 månader in i förtroendeuppdraget som styrelseledamot? 

I mångt och mycket har jag kört på som tidigare, men det är klart uppdraget som regionstyrelseledamot innebär ytterligare åtaganden och mer tid på LRF-arbete, samtidigt är det väldigt roligt. Jag har, precis som tidigare i kommungruppen, fokuserat mycket på att stötta medlemmar i vatten- och ägandefrågor vilket är väldigt kul då det är frågor som engagerar. Behovet finns där och medlemmarna är väldigt tacksamma för den hjälp de får.  

Hur ser du på ditt förtroendeuppdrag?  

Det är ärofyllt att få förtroendet och väldigt kul när medlemmar uttrycker sin tacksamhet. Man gör så gott man kan och förhoppningsvis leder det till att jag tillsammans med resten av regionstyrelsen kan påverka och bidra till mer gynnsamma förhållanden för de gröna näringarna och ett bättre samhälle i stort.  

Har uppdraget hittills motsvarat dina förväntningar?

I stora drag skulle jag säga att det motsvarat mina förväntningar. Visst är uppdraget utmanande men det är också utmaningen som är rolig och gör att man utvecklas. Något som varit väldigt trevligt är att ha fått träffa och lära känna mycket nytt folk när man rört sig mer utanför kommunens gränser. Det erfarenhetsutbytet har varit både lärorikt och kul.  

Har du några hjärtefrågor du vill driva framöver?

Utöver vattenfrågor är beredskapsfrågor regionalt något jag ser fram emot att engagera mig i och driva framöver. Framför allt med fokus på infrastruktur i form av vatten, väg och el. Beredskapsfrågan är ju väldigt stor och med en bättre beredskap kommer även ökad livsmedelsproduktion, en mer levande landsbygd och möjligheten till bättre lönsamhet i branschen.  

Vad ser du mest fram emot i uppdraget som styrelseledamot? 

Jag vill ta vara på möjligheten att påverka och bidra till en positiv förändring både för våra medlemmar och samhället i stort. Det kan exempelvis vara att hjälpa jordbrukare i vattenfrågor, bidra till att förbättra lönsamheten inom de gröna näringarna, bidra till en högre beredskap regionen och se till att lantbruket tar vara på de möjligheter vi får genom EU-samarbetet.  

Har du något du vill hälsa LRF Hallands medlemmar?

Till att börja med vill jag tacka för förtroendet att axla rollen som ledamot i regionstyrelsen. Sedan vill jag slå ett slag för den framtidsbranschen jord- och skogsbruket faktiskt är. Vi har alla möjligheter till en positiv utveckling och jag tror stenhårt på framtiden för de gröna näringarna. Det gäller bara att hålla i och hålla ut.  

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se  
010-184 26 28