Hallå där Magni Svensson, Glömsjö gård! 

Magni Svensson

– Jag har hållit på i 23 år nu och det börjar bli lite ballare att vara bonde, säger Magni Svensson på Glömsjö gård när vi når honom för att prata om hur det är att vara livsmedelsproducent för tillfället.  

Det är ju inte rätt tid att få en pratstund med en lantbrukare nu, men som tur är går det att fylla såmaskinen och prata i telefon samtidigt. När våren väl kom igång blev den som vanligt hektisk. Nu har korna varit ute ett par veckor och väderprognosen har faktiskt till slut lovat några millimeter. 

– Man har lärt sig att värdesätta en regnskur, säger Magni Svensson, och berättar att än så länge är det visserligen väldigt torrt på ytan men om man gräver lite så är det riktigt blött fortfarande.   

Nya sammanhang 

Produktionen på Glömsjö gård består av knappt 300 mjölkande kor, sex robotar, 360 hektar åker och en bit över 100 ha bete samt en del skog. Vall är största grödan, och Magni försöker öka arealen majs år för år, på bekostnad av spannmål. Någonstans mellan 10 och 15 personer arbetar på gården, varav några är mycket uppskattade elever från naturbruksgymnasiet som kommer på helger och lov.  

– Det är helt fantastiskt att ha dem här, så kan ordinarie personal ta det lite lugnt emellanåt.  

I och med debatten om krisberedskap, självförsörjningsgrad och annat så har det ju helt klart blivit lite mer ”inne” att syssla med matproduktion och lantbrukare har tagit plats i debatten på ett helt annat sätt än tidigare. För någon månad sedan var Magni inbjuden till Rotary för att berätta om sitt företag, vilket blev mycket uppskattat och åhörarna hade många frågor, bland annat genererade det som han lyfte kring Sveriges inhemska matproduktion och livsmedelsberedskap några höjda ögonbryn.  

– Det blir lite ahaupplevelse där när man förstår hur illa ute vi är.   

Polariserad betesdebatt 

Debatten om kornas sommarbete tar han med ro.  

– Hos oss blir det inte negativt att släppa ut korna. Det blir inte positivt heller, jag är väldigt neutral i frågan, säger han och poängterar att han har respekt för kollegor som har en annan åsikt.  

Som mjölkproducent har han inte så mycket med kommunen att göra, mer än att deras inspektör dyker upp då och då vilket har fungerat bra. Men som köttproducent har han ett tydligt medskick till dem som köper in mat till offentliga verksamheter, och planerar menyerna.  

– Jag hade varit tacksam om de hjälpte till att köpa och sälja vår produkt. Jag tycker inte att det är för mycket begärt att de köper svenskt, säger han.  

Och är kan saker som beteslagstiftning komma in. Om svenska bönder har tvingande regler som innebär merkostnader så borde inte svenska offentliga verksamheter kunna runda den merkostnaden genom att köpa in mat från ställen där de reglerna inte finns.  

Till hösten planerar Vetlanda kommungrupp en studieresa med kommunpolitikerna tillsammans med maskinringen. Det ska bli fokus just på beredskap, inklusive livsmedelsberedskap, och man planerar att även lyfta försörjningsbalansen.