Hallå där Ninni Kolmodin, vice regionordförande LRF Gotland.

Ninni Kolmodin
Ninni Kolmodin. Foto: Carl Selling

Du deltog i riksförbundsstämman. Vad tyckte du om dagarna?

- De var fantastiska. Dels att få vara med och rösta och sätta färdriktningen för LRFs fortsatta arbete, dels att få möjlighet att nätverka. Det är så viktigt med nätverkande och det fick jag verkligen möjlighet att göra där. Att få träffa de jag sett och jobbat med i olika konstellationer var väldigt värdefullt. Det är viktigt i det fortsatta arbetet framåt. Jag tar med mig laddade batterier, en massa ny energi och inser ännu mer vikten av att vi finns och det arbete vi gör. 

Under stämman klubbades styrelsens förslag till inriktningsbeslut gällande framtidens folkrörelse igenom. Gotland har tagit fram en egen modell med tanke på att förtroendemannaorganisationen skiljer sig här jämfört med övriga landet. Känns det som att det landat i ett bra beslut för Gotland?

- Ja, vi har blivit lyssnade på och Gotlandsmodellen blev kvar. Det känns bra. Vi har haft bra diskussioner innan. Under stämman så tittade Palle mot vår rad och sa jättetydligt och poängterade i sitt anförande att det var viktigt att vi skulle hitta en bra lösning för Gotland. Nu handlar det om att verkligen ta fram vad vi vill och hitta stadgar som funkar. Vi kommer att följa utvecklingen i hela LRF och jobba med vår gotlandsvariant.

LRF Gotland hade en motion som skickades till riksförbundsstämman som hette Ersättning för underhållsröjning i ledningsgator.

- Ja, vi yrkade att LRF ska verka för att lantbrukare får ersättning för att de utför en
tjänst åt elnätsbolagen med att hålla marken, och därmed också ledningsgatorna, öppna i jordbrukslandskapet. Riksförbundsstyrelsen avslog den motionen, men vi tycker att de har gett ett bra svar till oss. De skriver i slutet av sitt svar i stämmoboken att motionens andemening torde vara att höja ersättningsnivån till markägare vid luftburna kraftledningar och att styrelsen starkt vill bejaka den. Det är vi nöjda med. 

Om 22 veckor är det dags för remissrunda två för framtidens folkrörelse. Remissen kommer innehålla ett förslag till gemensamma stadgar för LRF Ideell förening samt ett förslag på principer för arvodes- och ekonomihanteringen. I januari 2024 bearbetas alla inkomna remissyttranden och i februari får alla regionstyrelser ett reviderat förslag av stadgarna. Regionstämmorna under mars månad är centrala för att riksförbundsstyrelsen ska kunna ha ett väl genomarbetat förslag att föreslå riksförbundsstämman den 21–22 maj 2024. Om stämman fattar beslut om LRFs gemensamma stadgar sker därefter en stegvis implementering under åren 2024-2026. 


Här kan du läsa allt om framtidens folkrörelse och här kan du läsa mer om riksförbundsstämman 2023.