Hallå där Roger Andersson, ordförande i Vaggeryds kommungrupp. Vad händer hos er?

Roger Andersson från Vaggeryds kommungrupp

Mitt uppe i det sista intensiva arbetet med vårbruket är Roger när vi får växla några ord med honom om vilka frågor de i LRF:s kommungrupp arbetar med just nu. Järnväg, näringslivsråd och veterinärfrågan är lite av det som kommer upp!

-    Nu närmast är det är på lördag den 20 maj dags för den årliga festen ”Frammedagen” i Vaggeryd då det blir aktiviteter och roligheter för hela familjen i centrum. Där kommer vi medverka tillsammans med lokalavdelningen och ha aktiviteter för barnen och prata med besökarna om matpriser, beredskap och insatsvaror i lantbruket.

-    Något vi också kan vara stolta över är att vi nu har en ordinarie- och en suppleantplats i kommunens näringslivsråd. Det tror vi kommer vara en bra arena för framtida samtal om landsbygdens och de gröna näringarnas roll för näringslivet i kommunen. I höstas kom kommunens förslag på översiktsplan och nu väntar vi på nästa förslag som förväntas i augusti och som vi då ska sätta oss in i. 

-    Järnvägarna är annars den stora frågan som vi arbetar med just nu. Den nya dragningen från Byarum till Tenhult berör några av våra större jordbruk och egentligen hela landsbygden och dess fastigheter från Byarum och uppåt. Vi ifrågasätter väl de sekunder som man tjänar på detta och om det är värt ingreppet i naturen och i brukandet. Sedan har vi även elektrifieringen av sträckan mellan Vaggeryd och Nässjö där Trafikverket kallade till informationsmöte för de markägare som var berörda av elskåp, de som skulle bli berörda av stolpar blev inte kontaktade, vilket väckte frågor. Det har funnits möjlighet att yttra sig om det här och vi fick god hjälp av LRF:s sakkunniga Sara Andersson, som hjälpte oss med att skriva ett remissvar. I vårt svar påtalade vi bland annat att järnvägen går genom en kulturby, där stolpar har en potential att förstöra den unika kulturmiljön.

-    Veterinärbristen har också engagerat oss. Tillsammans med LRF Jönköpings läns regionstyrelse, genom Christina Nyemad, och Nässjö kommungrupp var vi med och skickade en skrivelse till LRF riksförbundsstyrelse om vikten av att arbeta med frågan. Bland annat ser vi betydelsen av att locka fler att söka utbildning som stordjursveterinär och vi hade även en träff en tid sedan med regionchefen för Distriktsveterinärerna.

-    Här på hemmaplan gör jag faktiskt mitt femtionde vårbruk på gården i år, jag fick ta över tidigt från min morfar och nu är sonen med i företaget också så verksamheten går vidare. När vi nu snart är klara med årets vårbruk får vi nog se till att fira det hela med utflykt och god mat.