Hästnäringen samlad i skrivelse till regeringen

Skenande kostnader och en osäker grovfodersäsong har skapat ett oroande ekonomiskt läge för svensk hästsektor. En skrivelse är därför skickad till regeringen.


LRF Häst har tillsammans med övriga hästorganisationer skrivit till regeringen för att beskriva det osäkra läget. Skrivelsen har samordnats av  LRF Häst och HNS och har gjorts på uppdrag av och i samverkan med Hästdelegationen och Hästnäringens Representationsråd. 

Skrivelsen skickades in den 17 maj och beskrevs även vid Hästriksdagen den 18 maj, en dag ordnad av tre moderata riksdagspolitiker som gav hästnäringen och riksdagspolitiker möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor.

Syftet med skrivelsen är att gemensamt förmedla övergripande information som beskriver situationen för svensk hästnäring, hur det generella nuläget inrikes och i omvärlden påverkar denna diversifierade bransch samt vilken oro och risk vi samlat ser framåt. Skrivelsen avser inte att i detta läge generera konkret agerande eller återkoppling. Samlat vill vi organisationer i hästnäringen dock medvetandegöra att det kan uppstå situation för denna bransch där problematiken inte kan hanteras internt och offentliga stöd kan bli nödvändiga för överlevnad.