"Helheten är så viktig för livsmedel"

Fredrik Karlsson, ansvarig livsmedelsfrågor regionstyrelsen LRF Jönköpings län

I ledaren i Jönköpings Posten den 2 februari diskuteras hur viktigt det egentligen är med svenskproducerade livsmedel i de offentliga köken. Det låter antydas att det egentligen inte är så viktigt hur mycket svenskt som serveras eller att man ens vet hur mycket.

Men faktum är att det är viktigt. Inhemsk livsmedelsproduktion är av nationellt intresse för att säkra vår beredskap. Att det finns en kontinuerlig avsättning för produkterna är naturligtvis en förutsättning för detta, vilket de offentliga köken bidrar till att ge. Att producera livsmedel är biologi, det tar tid att producera både mjölk och bröd. För att vi ska få mat i kristid behöver vi därför konsumera svenskproducerad mat även i fredstid för att hålla i gång produktionen

Förutom beredskapen håller svensk livsmedelsproduktion en standard som är absolut önskvärd när vi ska förse samhället med mat. Vi har höga krav på djurhälsa och läkemedelsanvändning. Vi är aktiva i miljöarbetet, bland annat genom det frivilliga projektet Greppa Näringen som i över 20 år verkat för minskad övergödning, minskad klimatpåverkan och bättre resursutnyttjande. Vi har dessutom internationellt sett mycket goda arbetsvillkor, för att nämna några saker. Allt detta kan låta som självklart, men det ligger ett mångårigt arbete bakom.

Det är bland annat kring detta som kommuner kan ställa krav och det är ingen slump att sådana krav gör att valet ofta landar på svenskproducerat. Resultatet blir att den mat som då serveras i våra kommuner är bra mat som producerats med stor hänsyn genom hela kedjan från jord till bord.

Det är viktigt att vi har ett helhetstänk kring våra livsmedel. Det gäller inte bara produktionen, utan i lika hög grad även konsumtionen. Där måste våra offentliga institutioner, genom kommuner och regioner hålla i taktpinnen.

Fredrik Karlsson, ansvarig livsmedelsfrågor, regionstyrelsen LRF Jönköpings län