Höga flöden och dränkta marker, temat när LRF deltog på möte om Byälven

Daniel Andersson, skogen, podd, bygdefolk,
Daniel Andersson, ledamot LRF Värmland. Foto: Albin Norén.

För några veckor sedan deltog Arne Rosander, markägare, Daniel Andersson, regionstyrelsen LRF Värmland samt Kajsa Edbom, regionalt sakkunnig LRF Väst på det årliga mötet för Byälven. Med på mötet förutom LRF var olika intressenter, såsom kommuner, länsstyrelsen, SMHI, kraftbolag samt myndigheter från Norge som alla har intresse i Byälven. 

- Mötet gav kontaktytor och bra samtal och jag tycker ändå att vi landade bra, för om LRF inte är med är det lätt att andra intressen för Byälven får ta större plats och jordbruksmarksfrågorna hamnar i skymundan, säger Daniel Andersson.  

Höga flöden kan ge konsekvenser

Länsstyrelsen i Värmland informerade alla i gruppen om läget och att det är höga flöden och att Byälven nu har högkritisk vattennivå. Även SMHI pratade om varningar och flöden.  

- De nämnde att det kan gå ganska så fort och då är det viktigt att kommunen och vi är på hugget och då är det ju extra viktigt att avvattningen fungerar, för om den inte fungerar så kan det bli stora konsekvenser för markägarna, säger Daniel Andersson.  

Mötet mynnade ut i att LRF Värmland fick en bra kontakt med Säffle kommun, vilket är positivt utifrån att slussen i Säffle i framtiden skulle kunna hamna under kommunens ansvar.  

Något måste göras, nu når Byälven extremnivåer oftare vilket innebär att kommunen måste gå upp i stabsläge, då det kommunala reningsverket riskerar att hamna under vatten, vilket är kostsamt för kommunen. För lantbrukarna kan dessa extremnivåer kosta en hel växtodlingssäsong och det är verkligen inte bra för de gröna näringarna, säger Daniel Andersson.  

Samverkan ett sätt att lösa problemen

Mötet mynnade ut i att Säffle kommun kommer att ordna en workshop tillsammans med LRF Värmland under våren där man tittar på hur man kan lösa problemen med de höga flödena som får stor påverkan på jordbruksmarken.  

- Jag och Kajsa har också tänkt att vi ska ta en kontakt med våra norska kollegor och se hur de arbetar med detta för att på så sätt öka samarbetet, för det som händer i Norge påverkar också oss, avslutar Daniel Andersson.  


Clara Hyltbäck

regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se 
076-836 81 00