Hör medlemmar om viltbetesproblematiken och hur det ser ut hemma hos dom

Skadorna från viltet är betydligt och många medlemmar och deras verksamheter blir påverkade. Hör Håkan Svensson om hur han blev involverad i burprojektet samt tre röster om hur viltskadorna ser ut på olika ställen i vårt område.

Håkan Svensson spannmåls- och köttbonde i Dalhem, norra Kalmars län. Varför blev du intresserad av burprojektet?

Håkan Svensson.jpg

– Det började för cirka tio år sen då avkastningen började sjunka. Vi funderade på vad det var vi gjorde för fel. Vi kollade allting för att se om vi gjorde någonting annorlunda, men så var det inte. Vi hittade ett ställe med stenar där det hade växt mycket mer och det var då vi förstod. Viltet hade inte kommit åt där. Det var då vi satte upp de första burarna.

– Nu har jag hållit på med burprojektet i fyra år och har 16 burar. När Hushållningssällskapet mätte efter förstaskörden visade det på ett bortfall på nästan en tredjedel. Vi förlorar mellan 150 000–200 000 kronor per år på grund av skadorna och här är det dovhjorten som är problemet. Det är både tramp- och betesskador.

En del jägare och markägare vill inte skjuta dovhjorten för de vill att stammen ska bli större då de har säljjakter. De borde få betala för skadorna.

Vad har du för förväntningar på burprojektet? – Jag hoppas att vi kan presentera materialet för markägare och politiker för att få dem att förstå vad det är som händer och vilka konsekvenser betesskadorna för med sig för matproduktionen. Därefter att vi kommer fram till ett konkret förslag på hur vi tillsammans kan lösa situationen. Tyvärr tror jag att om du inte får böta så det svider, så kommer det inte hända något. Vi borde ha skyddsjakt för att få bukt med stammen. 

Henrik Nyqvist, Sävsjö

Skärmavbild 2022-08-22 kl. 13.56.54.png

– Framför allt är det skador på spannmålen i havren orsakade av vildsvin.Jag fick slå av havren för att rädda det jag kunde. Sen har vi amordnat och satt ihop ett gäng jägare och vi har skjutit av ett antal redan. Sen har jag även köpt en vildsvinsfälla i förebyggande syfte.

Jenny Johansson, Listerbyorten

image4xxnc.png

–Vi har och har haft stora skador orsakade av vildsvin ch dovhjort. Förra året hade vi skador så stora att skörden blev noll på några av fälten. Vi har under åren stängslat in delar av marken för att undvika vildsvinsskadorna med mycket goda resultat. Dovhjorten är svårare.

Mats-Ola Persson, Hässleholm

image9sdsh.png

– Skadorna är störst i betes- och fodervallarna orsakade av vildsvin. Vi ha en ökad population av dovhjort, särskilt i Göingebygden, och det är svårt så vi får lägga mer krut på att jaga.