Hurra för alla markägare på Allemansrättens dag!

Grillplats ute i vacker natur vid en sjö.
Att kunna njuta av friluftsliv i vacker natur ligger många varmt om hjärtat. Foto: Ola Ekstrand.

Tack vare Sveriges unika allemansrätt får alla njuta av friluftsliv i sköna naturmiljöer, men upplevelserna hade inte varit desamma utan alla markägare som brukar och vårdar sina betesmarker, åkrar och skogar och gör det möjligt för allmänheten att ta sig till attraktiva områden. Idag riktar vi ett stort TACK till alla er som gör allemansrätten fantastisk!

Den 20 september är det Allemansrättens dag. Det uppmärksammas genom att det organiserade friluftslivet bjuder in till diverse aktiviteter runt om i landet och fokuserar på allemansrätten i sina kanaler. LRF Gotland vill den här dagen synliggöra markägarna. 

- Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för oss svenskar och alla vi som nyttjar den borde tacka alla markägare som ger oss denna mångfald av natur genom sitt sätta att bruka och bry sig om just sin mark i generationer, säger Andreas Nypelius ordförande för LRF Gotland. 

Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation PEP och kampanjen drivs tillsammans med Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet och Friluftsfrämjandet. 

Länkar 

Lär dig mer om allemansrätten och den svenska skogen med Skogen i skolan 

Skyldigheter och rättigheter