Införandet av skolfrukt är en seger för Sveriges skolbarn och folkhälsan

Frukt, Länsförbundsstämma 2016

LRF och LRF Trädgård har i många år arbetat för att Sverige ska delta i EU-skolfruktprogram, där vi som enda EU-land inte deltagit. Igår, den 15 februari, kom ett efterlängtat besked från Regeringen som beslutade att ge Jordbruksverket i uppdrag att förbereda införande av stöd från EUs skolprogram i och med skolår 2025/2026.

– Äntligen tar regeringen ytterligare ett steg för att ge Sveriges skolbarn möjligheten att lära sig mer om lantbruk och hur frukt odlas. Ett viktigt steg mot hälsosamma matvanor och god hälsa, säger Marcus Söderlund, förbundsstyrelseledamot i LRF och ordförande för LRFs Trädgårdsdelegation.

EUs skolprogram, finansierat av Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ) stöttar utdelning av frukt, grönsaker och mjölk i skolor i hela EU som en del av ett större utbildningsprogram om jordbruket i EU. Syftet är att lära barn att äta hälsosamt och i programmet ingår även att förklara hur maten produceras. Sverige har sedan EU-inträdet nyttjat EU-stödet för skolmjölk men inte infört skolfruktsdelen.

EUs skolprogram erbjuder stöd till förskolor, grundskolor och gymnasier för att tillhandahålla frukt, grönsaker och mjölk. Målet är att öka tillgången på dessa livsmedel för barn och ungdomar, främja av en hälsosam kost och sunda matvanor i skolmiljön. 

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande

Marcus Söderlind

Marcus Söderlind