Infrastruktur på din mark?

Bredband, nedgrävda kraftledningar, vatten- och avloppsledningar eller cykelbana? Efterlängtat av många men allt emellanåt blir det galet. Det är då samtalet kommer till LRF, med all rätt.

Det händer att grävmaskinen bara dyker upp när det är som sämst. Är det en anläggning som akut ska lagas så är det ok självklart. Men det händer att avtal inte är påskrivna. Eller att man inte är överens om dragningen. 

Man kunde tro att fiberförläggningar skulle vara så etablerade att de är problemfria. Men så är det inte tyvärr. Robust Fiber är bra att ha kunskap om. Finns på nätet. 

Det ska betalas intrångsersättningar när annans mark nyttjas. Dels för själva intrånget, engångssumma för all framtid, dels för uppkomna skador. Effekterna av avgrävda dräneringar märks inte alltid första året. Jordbruksverket har riktlinjer för hur lagningar ska ske. 

Motparten ska skriva på samtidigt som du. Av båda parterna påskrivna avtal ska utväxlas, annars har du inget bevis på vad som är avtalat. 

Alla som vill nyttja din mark ska betala intrångsersättning. Ersättningen är inte speciellt hög. Däremot diskuteras den ofta. Till syvende och sist är det en politisk fråga. 

Jag har sagt och skrivit det förr, dokumentera noga. Bilder och anteckningar kan inte nog betonas. Det är bra om någon dagledig kan följa arbetet och ha koll. 

På Energiföretagens hemsida kan man hitta en hel del om hur de ser på avtal och hos Lantmäteriet om bland annat skogsnormen. Kanske inte faller er helt på läppen, men bra att ha koll på. 

Vi i personalen är till för er. Så hör av er när ni har undringar. 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare