Inga höga PFAS-halter i Storsjön

Storsjön i Östersund

Tidigare i veckan kunde man läsa i Länstidningen om en utter som hittats död år 2015 på Rödön. Uttern ska efter undersökningen visat sig ha stora mänger PFAS i kroppen, och medlemmar till oss har därför hört av sig angående PFAS i Storsjön och hur man ska tänka om man tar vatten till sitt jordbruk från sjön.

Vad är PFAS?
PFAS är ett samlingsbegrepp för en rad syntetiskt framställda kemikalier uppbyggda av kolvätekedjor, som är mycket svåra att bryta ner och därmed också lätt läcker ut i vattnet. PFAS återfinns bland annat i brandskum, skidvalla och teflon, och de skadliga effekterna på PFAS har fått rejäl uppmärksamhet de senaste åren. Redan år 2020 skärpte den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, gränsvärdena för PFAS och nu kommer en ytterligare skärpning som träder i kraft 2026.

LRF har kontaktat Östersunds kommun
Vi på LRF Nord har med anledning av artikeln varit i kontakt med enheten Miljö- och hälsa på Östersunds kommun. De berättar att de arbetar aktivt med att mäta och följa PFAS-värdena runt om i kommunen, men att det enligt deras mätningar inte finns några höga halter av PFAS i just Storsjön. Detta tack vare att Storsjön både är stor, rent volymmässigt, och har många in- och utflöden. Det innebär att hela sjön omsätts på ett år och därmed kommer man inte upp i några särskilda nivåer av PFAS. Däremot lagras PFAS i fettcellerna i fisken och därför finns det rekommendationer kring konsumtionen av den.

Höga värden av PFAS i mindre tillflöden
Enheten för Miljö och hälsa poängterar dock att de har mätt upp höga värden av PFAS i några mindre tillflöden till Storsjön, där det till exempel kan vara olämpligt att låta sina djur dricka ur diken. Just nu håller de också på att analysera viltprovtagningar som är tagna på Frösön, men det är småvilt och de dricker troligtvis inte ur själva Storsjön utan i mindre vattendrag. Resultaten väntas komma här under vårvintern. 

Det har varit några oroliga brunnsägare i kommunen som hört av sig till Miljö och hälsa, och som haft höga halter av PFAS i sitt vatten som de vattnat sina växter med. Men efter att kommunen analyserat växterna kunde man inte hitta någon PFAS i dem. PFAS-kedjans längd har givetvis betydelse, men i regel verkar inte växter ta upp PFAS i någon större utsträckning.

Kommunen rekommenderar alltid renat vatten
Således finns inga rekommendationer om att det skulle vara skadligt att ta vatten från Storsjön till sitt jordbruk, däremot rekommenderar kommunen aldrig att man tar vatten någonstans utan att först rena det - men det finns inget som tyder på att det skulle vara skadligt att ta vattnet från Storsjön.

Miljö- och hälsa har sparat alla sina mätpunkter i ett GIS-underlag och säger att de gärna hjälper till och kollar upp om du som lantbrukare är orolig över höga PFAS-värden i vattnet som du ger till dina djur - exempelvis om du har din verksamhet i närheten av ett gammalt militärområde eller brandstation. Östersunds kommun kan då plocka fram sitt underlag och se om de gjort någon mätning i närheten, och vad den mätningen visade. GIS-underlaget kommer eventuellt bli publicerat offentligt på kommunens hemsida under våren, men till dess går det utmärkt att ringa dem.