Om PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för över 10 000 industriellt framtagna kemikalier, som ofta kallas evighetskemikalier. Den stabila strukturen hos PFAS gör att de är mycket motståndskraftiga mot biologisk nedbrytning och därför finns de överallt i miljön. Eftersom PFAS inte renas bort med konventionella reningstekniker så hamnar dessa ämnen i yt- och grundvatten, och de har upptäckts i dricksvatten och i livsmedel. PFAS är mest förekommande på och i mark som ligger nära flygfält, brandstationer, avfallsanläggningar och tillverkningsindustrier som använt stora mängder brandfarliga vätskor, för att nämna några.   

PFAS finns idag i åtskilliga varor och kemiska produkter som exempelvis impregneringsmedel, kosmetika, rengöringsmedel, medicinteknisk utrustning, tandlagningsmaterial, smarta telefoner och byggnadsmaterial samt i vissa växtskyddsmedel. Den största utsläppskällan av PFAS som har identifierats i Sverige utgörs av brandskum vid brandövningsplatser. Användningsområdet för PFAS har under senare år börjat regleras mer.  

Kemikalieinspektionen om PFAS   

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

PFAS och lantbruket

Kunskapsläget om PFAS uppdateras snabbt, även i frågor som rör lantbruket. Det finns sedan en tid gräns- och riktvärden för PFAS för ett antal livsmedel, exempelvis ägg, kött och mjölk. Gränsvärde för PFAS i dricksvatten till människor har successivt sänkts och ytterligare sänkning kommer 2026. Det finns ännu inte gränsvärden för PFAS i dricksvatten till djur.

PFAS och andra miljögifter i dricksvatten och livsmedel - kontroll (livsmedelsverket.se) 

Kontaminering av PFAS är ett stort globalt problem som riskerar att drabba just livsmedelsproduktionen särskilt hårt. PFAS är inte ett nationellt problem i Sverige, men det finns regionala utmaningar i områden där vatten och mark har blivit kontaminerad, till exempel i närheten av flygfält eller industrier.   

PFAS finns i åtskilliga varor, även i vissa växtskyddsmedel och LRF följer kunskapsutvecklingen och myndigheternas information noga.  

Kemikalieinspektionen (KemI) arbetar för att användningen av PFAS ska minimeras och på sikt upphöra. Myndigheten har tillsammans med myndigheter i andra länder tagit fram ett begränsningsförslag för PFAS inom EU.   

Det finns ett öppet nätverk för PFAS som drivs av Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.
Nätverk för PFAS (naturvardsverket.se) 

Till sidomenyn

Så arbetar LRF med PFAS

På LRF finns en arbetsgrupp med experter inom frågor som rör mark, vatten, mjölk och kött samt juridik och kommunikation och som har en nära dialog med myndigheterna. Gruppen stöttar också regioner och enskilda medlemmar när det behövs.  

Till sidomenyn

Frågor och svar

PFAS är ett samlingsnamn för per- och polyfluorerade alkylsubstanser som finns i tiotusentals industriellt framställda kemikalier. De används bland annat för att stöta bort vatten, fett och smuts i exempelvis brandsläckningsskum, skoimpregnering och möbeltyger. Vissa typer av PFAS-kemikalier är svåra att bli av med när de väl hamnat i naturen. Mer information finns på Kemikalieinspektionens webbplats. 

Från LRFs sida har vi kontinuerlig kontakt och dialog med ansvariga myndigheter för att få information och kunna driva lantbrukets perspektiv.   

Till sidomenyn