Innovationer kan lyfta lantbruket

Kristina Rådkvist är ny VD för Gotland Grönt Centrum. Men henne vid ratten ska klustret styra än mer mot utveckling och innovation inom jordbruket.

Lantbruksutbildningen på Gotland har ett gott rykte och samlar årligen många elever. Med skoljordbruket är detta en av huvuduppgifterna för Gotland Grönt Centrum. Den andra är att vara en plattform för Den gröna näringen inom skogs- och jordbruk.

– Vi ska göra nytta för företagarna på Gotland och erbjuda arenor för samverkan, nätverkande och utbildningar. Men vi kommer också att snäppa upp och jobba än mer med utveckling och innovation, berättar Kristina Rådkvist, ny VD för GGC.

Utmärkt plats för innovation

Hon anser att Gotland är en utmärkt plats för innovation. Här finns unika förutsättningar. En näring med lantbruksföretag i samtliga verksamhetsgrenar och storlekar som odlar en stor variation av grödor på olika marktyper.

– Vi kan ganska snabbt samla ihop intressenter och testa olika lösningar med stöd av Vinnova och SLU. Det kan handla om äldre grödor i kombination med nytänkande, utvecklade metoder och innovativa redskap, skissar Kristina.

Matbyrån kan bli nyckel

Utvecklingsspåret ska ge högre avkastning per hektar, vilket gör det möjligt att möta Livsmedelsstrategins krav på ökad produktion men även näringens behov av ökad lönsamhet på gårdsnivå. En annan ödesfråga är vattensituationen som söker lösningar.

– Jag ser även att vi i större utsträckning kan arbeta med förädling och matproduktion här på ön, säger Kristina och tror att dotterbolaget Matbyrån kan bli en nyckel.