Kan Sverige bli självförsörjande på växtnäring?

Föreläsare

Temakväll om gödsel. Södertälje Ortsförbund arrangerade nyligen en välbesökt temakväll om gödsel med flera föreläsare. Oron för stigande gödselpriser och brist inför 2023 är stor.

Cirka 75 personer samlades i Grödinge bygdegård när Södertälje Ortsförbund bjöd på middag och arrangerade en temakväll om gödsel. 

 

Magnus Algotsson Alwén från Lantmännen berättade om läget på den oroliga gödselmarknaden och hur Lantmännen gör affärer med internationella gödselföretag.

Markus Hoffmann från LRF berättade om de tre satsningarna som pågår i Norrland. Det spanska företaget Fertiberia planerar produktion av fossilfri mineralgödselkväve och LKAB planerar att producera fosforgödsel ur sina 2,4 miljarder ton gruvavfall. Företaget Cinis Fertilizer AB planerar att bygga en fabrik för att tillverka kaliumsulfat ur restprodukter från både batteri- och massafabriker. Om alla tre företagens planer går i lås, om elen räcker till alla och om de beviljas miljötillstånd kan Sverige på några års sikt vara självförsörjande på kväve, fosfor och kalium.

Therese Åström från EasyMining AB pratade om hur de utvecklat lösningar för att sluta livsmedelskretsloppet genom att utvinna kväve och fosfor ur slam och slamaska och göra gödselprodukter utan att få med oönskade ämnen.

Dessutom föresläste Sören Pettersson, rådgivare, om elförsörjning.

Carl-Albert Rydemark, ordförande i Södertälje Ortsförbund, var mycket nöjd med kvällen.

- Att ta steget och bli mer självförsörjande på växtnäring är ett viktigt moment. Att inte importera från odemokratiska stater utan klara oss på egen hand, är betydelsefullt, säger Carl-Albert Rydemark.

Carl-Albert Rydemark