Klimatklivet möjliggjorde biogas

Björn Olofsson, Lillpite
Björn Olofsson, Lillpite är en av bönderna som sökt stöd via Klimatklivet och installerat en biogasanläggning.

Sedan Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet infördes har många LRF-medlemmar sökt och fått det. En av dem är grisbonden Björn Olofsson i Lillpite. Han har installerat en biogasanläggning på sin gård. – När den är i full gång hoppas jag bli självförsörjande på el och värme, berättar han.

Björn Olofsson är andra generationens grisbonde på gården i Lillpite, två mil från Piteå. Han har drivit verksamheten – som i dag har 120 suggor – sedan 1995. Innan honom hade hans pappa gården i 30 år. Björn är också intresserad av teknik och har bland annat läst energiteknik på Luleå Tekniska Universitet. Genom åren har han varit involverad i flera projekt som rör biogas på olika sätt. Bland annat satsningen Piteå Biogas där ortens bönder skulle bygga en gemensam biogasanläggning för att producera fordonsbränsle och Piteå kommun var en av de tänkta kunderna.

– Men det var svårt att få ekonomi i projektet, så det lades ner. Jag har också haft idéer om att satsa på biogas på gården innan Klimatklivet, men då har stöden varit för låga för att det skulle vara gångbart för en gård av min storlek.

Får ihop kalkylen

När Klimatklivet kom blev förutsättningarna mer förmånliga. Björn Olofsson fick då 65 procent investeringsstöd plus ett metanreduceringsstöd. En fördel är också att man via Klimatklivet får pengarna i förskott när stödet beviljats, vilket gör att man behöver låna mindre under byggprocessen. I sin biogassatsning har Björn Olofsson även fått stöd av NextGenerationEU som stöttar investeringar i miljövänlig teknik.

Björn Olofsson började bygga sin biogasanläggning 2023 och den är nu nästan klar. Kvar att bygga är inmatning för fast gödsel. Inledningsvis är det enbart grisgödsel som används i anläggningen, men han planerar även att ta fast gödsel från granngården och blanda ko och grisgödsel för att få större volymer och bättre effekt.

– Allt har rullat på bra med Klimatklivet hittills, det har verkligen möjliggjort satsningen för min del.

En av grisarna. Esplunda lantbruk. Foto: Ester Sorri.

Göra fordonsbränsle

Nästa steg för Björn Olofsson är att även göra fordonsbränsle i sin anläggning. Det har han också sökt och fått beviljat medel för via Klimatklivet. Här är dock nuvarande skatteregler ett hinder.

– Biogas har varit skattebefriat från EU, men ett tyskt företag överklagade och det ledde till att just fordonsgasen blev beskattad. Nu utreds saken och förhoppningsvis blir det skattelättnader. Här i Piteå finns det nu en mack som börjat sälja fordonsgas och de vill köpa lokalproducerad gas av mig, bara förutsättningarna blir de rätta. Det måste bli mer långsiktiga spelregler.

Här hittar du mer information om Klimatklivet.