Ko på rot ska bidra till mer lokal mat i Lycksele

kor i Västerbotten

Lycksele kommun har nu tagit ett nytt steg till upphandling som ska leda till att öka lokala råvaror i den mat som serveras inom det offentliga köket. Det gör kommunen genom att köpa ko på rot.

Med ko på rot menas att Lycksele kommun har upphandlat djur från lokala producenter i kommunen. När djuren vuxit till sig beställer kommunen även slakt och styckning så lokalt och nära lantbruken som möjligt. Allt kött från djuren kommer sedan att tillagas och serveras i kommunens offentliga kök. Fram tills det är dags för slakt fortsätter djuren att växa och må bra hemma på sina gårdar.

– Vi testar detta nu och ska se hur det fungerar med både slakt, styckning, leveranser och tillagning. För att sedan utvärdera och se vad vi behöver. Men jag är övertygad om att det kommer fungera och målet är att vi ska kunna köpa fler djur från fler gårdar så småningom, berättar Klaus Dudenhöfer, kostchef på Lycksele kommun.

– Det finns många fördelar med ko på rot. Dels är det en hållbarhetsfråga att råvarorna inte har behövt fraktas så långt. Men vi håller även landskapen öppna och gynnar den biologiska mångfalden samt den lokala bonden som dessutom får betalt för sina djur i förskott, säger Klaus Dudenhöfer.

I dagsläget är det totalt 10 kor som upphandlats på rot. Två från Tannsele lantbruk och åtta från Bränna Gård i Örträsk.
– Uppstarten med upphandlingen och avtalet har gått väldigt smidigt. Vi vägde först djuren och fick betalt per kilo livdjur. Sedan kommer vi fakturera kommunen månadsvis för den djurskötsel vi utför per dag. Detta gör att vi får ett jämnare kassaflöde, berättar Ingrid Lindgren som driver Bränna Gård tillsammans med sin make Stefan.

Ingrid Lindgren och Stefan Svensson, Bränna Gård.
Ingrid Lindgren och Stefan Svensson, Bränna Gård.

Att kommunen ser möjligheter och lösningar är det vinnande konceptet

I juni införde kostenheten på Lycksele kommun även dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende livsmedel, som är en elektronisk metod för upphandling. Det har visat sig fungera riktigt bra och i dag är det flera lokala leverantörer i länet som är kopplade till systemet.

– Vi har i dagsläget 10-12 st producenter dom är kvalificerade i systemet där ibland Bränna gård men även Tannsele Lantbruk. Vi har även Hällnäs handelsträdgård som levererar grönsaker direkt till det offentliga köket, berättar Klaus Dudenhöfer.

Kommunen efterfrågar de råvaror som behövs, när de behövs samt önskat leveransdatum via systemet och ett mail skickas ut till de producenter som är kvalificerade. Producenterna kan sälja de volymer de har och sedan kompletterar kommunen med råvaror från andra producenter och leverantörer.

–  Just nu säljer vi mycket lammfärs, nötfärs och vissa styck detaljer av nöt. Att kostchefen på Lycksele kommun har en förmåga att se möjligheter och lösningar är ett vinnande koncept. Har man inte med sig kommunen och politikerna från början, som vi har haft på det här sättet så hade det aldrig fungerat, berättar Ingrid.

får
Får på Bränna Gård