Kommande register för arbetsmaskiner

Nu är Transportstyrelsens utredning av ”Register för arbetsmaskiner – förutsättningar för utökad registrering” klar. LRF Entreprenads medverkan har gjort avtryck i rapporten.

Riks Den 30 september presenterade Transportstyrelsen utredningen ”Register för arbetsmaskiner – förutsättningar för utökad registrering”. LRF Entreprenad har varit med i den grupp där en stor mängd myndigheter och organisationer träffat Transportstyrelsen. LRF Entreprenad bjöd även handläggarna till LRF för ett möte för att resonera mer specifikt om jord- och skogsbrukets, inklusive entreprenadens, villkor inom de gröna näringarna och synpunkter på ett nytt register.

Våren 2021 fick Transportstyrelsen ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för ett register för arbetsmaskiner. Till arbetsmaskiner räknades alla maskiner och handverktyg med förbränningsmotor – med andra ord: allt från motorsågar till gruvtruckar.

Nu är utredningen klar och avrapporterad. Att vår medverkan gett avtryck hos utredarna märks inte minst i vad de skriver i sammanfattningen, där LRF Entreprenad är den enda icke-myndighet som nämns:

Många aktörer är positivt inställda till ett register, men en kartläggning visade att det finns en rädsla hos mindre företag för att ett register kommer att leda till extra administration och kostnader. Samma farhåga uttrycks av branschorganisationen LRF Entreprenad, där många småföretag finns.

Några punkter från rapporten:

  • Arbetsmaskiner över 1,5 ton omfattas
  • Arbetsmaskiner i VTR (Vägtrafikregistret), t.ex. traktorer, behöver ej registreras
  • Registret kommer igång först år 2030
  • Transportstyrelsen föreslår en avgift som bör ligga på 150-225 kronor per år.
  • 3 års retroaktiv registrering alltså ska inga arbetsmaskiner äldre än från 2027 registreras
  • När maskinen blir 20 år kan man begära att den ska tas ut ur registret
  • Inga andra EU-länder, eller Norge, har lagstiftat krav om denna typ av register*

– Vi har haft en bra dialog med ansvariga tjänstemän på Transportstyrelsen, de har varit lyhörda för våra synpunkter. Resultatet som presenterats har blivit mycket bättre än hur det lät under arbetet då i princip alla andra inblandade var positiva till registret, säger Anders Drottja, verksamhetsansvarig LRF Entreprenad, och fortsätter: 

– Ändå är vi inte nöjda. Detta är ett bevis på vissa politikers negativa syn på småföretagande, att belasta med krav som inga av våra konkurrentländer har. Dessutom krav som enligt oss inte kommer att tillföra de positiva effekter som varit syftet, bara mer administration och avgifter

På denna länk finns sammanfattning av utredningens resultat, där finns också vidare länkning till hela utredningsrapporten:

Starka skäl till nytt register för arbetsmaskiner - Transportstyrelsen