Krav på certifiering av pannoperatörer dras tillbaka

Marcus Söderlind
Marcus Söderlind, ordförande i LRFs trädgårdsdelegation.

Arbetsmiljöverket föreslår att de nya bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer dras tillbaka. Dessa bestämmelser, som var planerade att träda i kraft den 1 december 2025, kommer nu att ersättas av de tidigare kraven som innefattar dokumenterade kunskaper för pannoperatörer.

Arbetsmiljöverket har valt att dra tillbaka de planerade förändringarna efter att både myndigheten och berörda organisationer identifierat att de föreslagna ändringarna skulle innebära alltför höga kostnader. 

 LRF har arbetat hårt för att få Arbetsmiljöverket att ändra sig kring certifieringen, eftersom konsekvenserna skulle påverka många av våra medlemmar negativt. 

- Vi är nöjda med Arbetsmiljöverkets beslut att dra tillbaka de kostnadskrävande förändringarna kring certifiering av pannoperatörer. Detta visar på vikten av en öppen dialog och samarbete mellan myndigheter och branschorganisationer för att säkerställa rimliga och genomförbara regler. Arbetsmiljöverkets lyhördhet inför våra synpunkter är avgörande för att undvika negativa konsekvenser för våra medlemmar och för branschen som helhet, säger Marcus Söderlind, ordförande i LRFs trädgårdsdelegation.