Kristina Yngwe ny vice regionchef för LRF Syd

Den 1 oktober tillträder Kristina Yngwe som vice regionchef för LRF Syd. Kristina är ett bekant namn för många, då hon då hon idag är riksdagspolitiker och ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

- Det är med stor glädje vi välkomnar Kristina till LRF Syd. Med den gedigna erfarenhet och de nätverk som Kristina har med sig, kommer hon bidra till utveckling och förnyelse av det regionala påverkansarbetet och vara ett värdefullt stöd till våra tre regionstyrelser, säger Karin Eickhoff, regionchef. Jag ser verkligen fram emot att få ha Kristina vid min sida som vice regionchef.

LRF Syd är den nybildade operativa personalenheten för regionerna LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost och tjänsten som vice regionchef är nyinrättad.

Kristina är ett bekant namn för många, då hon idag är riksdagspolitiker och ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Även internt inom LRF är Kristina bekant efter sin tid som ordförande för LRF Ungdomens Riksförbundsstyrelse åren 2011 - 2014.

Kristina väljer nu att efter åtta år lämna riksdagen och politiken för att i stället fortsätta som vice regionchef i Syd. Här kommer Kristina ha ett särskilt uppdrag att leda gruppen av regionalt sakkunniga och utveckla det regionala näringspolitiska arbetet.

Kristina är mark/växtagronom och bosatt i Skåne, där hon tillsammans med sin man driver ett växtodlingsföretag.

- De gröna näringarna är viktigare än någonsin. Jag är väldigt glad att jag nu får möjlighet att kombinera mina erfarenheter från politiken med mitt engagemang för de gröna näringarnas företag i denna nya roll, säger Kristina Yngwe.

Välkommen Kristina!