Krönika: Johan Lagerholm

Johan Lagerholm, ordförande för LRF Södermanland.
Johan Lagerholm, LRFs regionordförande i Södermanland.

Det närmar sig jul och kylan har kommit tidigt i år. Vi får se om den hänger kvar hela vintern. I skrivande stund är det årsmötessäsong. Jag och övriga regionstyrelsen har haft som mål att besöka ett flertal av lokalavdelningarna på årsmötena. Det är alltid intressant att höra vad som händer ute i bygderna och vad som är aktuellt på olika håll.

Ett av årets ämnen som vi pratat om från regionstyrelsen är arbetet med Framtidens folkrörelse. Just nu löper remissperiod 2 på. Remissen omfattar nya stadgar med förslag till ny organisation samt principer för arvodes- och ekonomihantering för förtroendevalda. Alla styrelser och valberedningar har möjlighet att svara på remissen fram till 2 januari 2024. Alla ni som är förtroendevalda, ta er möjlighet att påverka vare sig ni tycker att förslaget är bra eller kan förbättras ytterligare.
 
På flera årsmöten har även olika typer av intrång varit uppe till diskussion. Jag upplever att vi det senaste året har fler ärenden kopplade till olika typer av intrång än tidigare. Dels är det projekt som varit aktuella en längre tid, som Ostlänken och stora luftledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund, men även ledningar kopplat till logistikparkerna i Eskilstuna och Katrineholm.

Två av de senaste frågorna som dykt upp är biosfärområde Hjälmaren och utrivningen av dammar i nedre delen av Nyköpingsån. Alla händelserna bevakar vi från LRF för att försöka se till att påverkan för markägare blir obefintlig eller så liten som möjligt. Vi har bra beredskap och kompetens hos våra tjänstepersoner för denna typ av händelser och det tror jag är viktigt även inför framtiden, då det sannolikt dyker upp fler frågor liknande dessa.
 
Snart är det advent och julen närmar sig. Jag läste en artikel häromveckan om tidsuppfattning. Ett barn upplever ju tiden som mycket långsammare än en medelålders person. Jag börjar inse att tiden går snabbare och snabbare för varje år. Själv har jag svårt att ta in att det snart är jul igen och efter julen dröjer det inte länge tills det är vårbruk. Även om det är tidigt, men tiden går ju som sagt väldigt fort, så vill jag önska alla medlemmar en god jul!

/Johan Lagerholm, ordförande LRF Södermanland