Krönika: Kjell Johansson

Kjell Johansson ledamot i LRF Södermanlands styrelse.
Kjell Johansson, styrelseledamot LRF Södermanland. Foto: Åke Karlsson/Lantbruksbild.

Månadens krönika av Kjell Johansson, ledamot i LRF Södermanlands styrelse, tar upp LRFs engagemang i unghästtävlingen Global Truck Yougster Tour och att Nyköpings kommun planerar att riva dämmen i Nyköpingsåns nedre del, vilket riskerar att få konsekvenser för jordbruket.

Under maj till september har lite över 200 hästar och deras uppfödare tävlat i en unghästtävling i hästhoppning som kallas Global Truck Youngster Tour. Jag hade själv med två hästar som jag hoppade och är engagerad i tävlingen både som hästföretagare och förtroendevald i LRF. LRF-regionerna Södermanland, Östergötland och Örebro är en partner till Global Truck Yougster Tour. Touren kommer att köras nästa år också och jag hoppas att LRF även då kan vara med och berätta vilken nytta vi gör för hästföretagare. Vårt fina hinder på tävlingsbanan ger bra reklam för LRF. 

Tråkigt att plöj-SM blev inställt! Det skulle vara i Sörmland i år, på Danbyholm i Björkvik. LRF planerade för en monter där och jag såg fram emot att träffa medlemmar och diskutera vad LRF gör för nytta. Men när deltagarna inte ville komma på grund av svinpesten, så förstår jag varför man ställde in.  

Nu har den politiska majoriteten beslutat sig för att gå fram med ett förslag om utrivning av dämmen i Nyköpingsåns nedre del. Förslaget ska upp i kommunstyrelsen i oktober. Förslaget går ut på att ta bort två kraftverk och att ta bort dammluckor vid Storhusfallet, Fors, Perioden och Christineholm. Vid Harg finns det ett kraftverk som ska miljöanpassas, och med dessa åtgärder försvinner cirka 40 procent av elproduktionen. Dammluckorna vid Christineholm reglerar vattennivån i sjön Långhalsen, som är en buffert i dag för att få ut maximalt med vatten till kraftverket nedströms. Genom att göra en fast puckel försvinner den möjligheten till reglering. Dessa åtgärder riskerar bland annat att vattennivån sänks med ca två meter på en delsträcka genom Nyköping. 

LRF skrev ett yttrande på förslaget om miljöanpassning av vattenkraften i Nyköpingsån, där vi saknar analys av samhällsnyttan av elproduktionen och att vi saknar en fullständig konsekvensanalys för hur en utrivning av kraftdammen påverkar uppströms markägare och vad det medför livsmedelsproduktionen. Något samråd har inte genomförts för att höra de berörda markägare, vilket är ett måste innan man skickar in ansökan till miljödomstolen. 

Vi följer frågan noga. LRF kan inte styra vad verksamhetsutövare beslutar, i det här fallet Nyköpings kommun som äger kraftverken, men vi tänker påtala riskerna för jordbruket och uppmana till att de faktiskt tar reda på konsekvenserna för att inte skada andra verksamheter med sitt handlande.