Lantbrukarnas riksförbund övar beredskap varje dag

traktor, skörd
Foto: Per Carlsson

Kungsbacka-Posten, Åsikt: Målet är att Sveriges beredskap ska bli bättre vid en eventuell kris. Om det oförberedda händer så måste vi vara förberedda.

Kungsbacka-Posten, Publicerad 2023-09-26, Åsikt 

Som djur- , skogs- och jordägare är det något som vi är experter på. Vi måste varje dag vara förberedda på att något oförutsett händer. I år har detta varit extra tydligt. Torka, mängder med regn, blåst och sjukdomar. Vi måste ofta tänka utanför boxen och hitta kreativa lösningar för hur vi ska lösa våra problem.

När elen plötsligt försvinner en varm dag och sedan dröjer flera timmar tills felet är åtgärdat, då gäller det att snabbt koppla in reservaggregatet för att djuromsorgen ska kunna fortsätta.

När mängder med regn är på väg in så gäller det att man har sett över sina vattenanläggningar så att man leder vattnet rätt för att minimera skadorna.

I skogen gäller det att skapa robusta skogar som är anpassade efter rådande klimatförändringar. Detta för att bättre klara insektsangrepp, extremväder och brand.

Vi LRF-medlemmar övar varje dag, 365 dagar om året för att det ska finns ett Svenskt lant- och skogsbruk som fungerar, både i vardagen och vid en eventuell kris.

Vi är en framtidsbransch som ser till så att Sverige får mat på bordet varje dag. Tillsammans med övriga samhället i Sverige är vi en kraft att räkna med varje dag vare sig det är kris eller ej. Så låt oss fortsätta öva och ge oss rätt förutsättningar för att genomföra vårt arbete så kommer vi vara en stor och stark kraft att räkna med vid en eventuell kris.

LRFs regionstyrelse Halland