Lantbrukets roll i Sveriges beredskap på agendan när LRF Mälardalen träffade riksdagsledamöter

frukostseminarium riksdagen mälardalen

LRF Mälardalen höll nyligen ett frukostseminarium i Riksdagen för några riksdagsledamöter där bland annat bondeprotesterna i Europa, lantbrukets roll i livsmedelsberedskapen och grön omställning diskuterades.

Martin Bäck, ordförande för LRF Ungdomen i Stockholms län och ledamot i regionstyrelsen, pratade om LRF Ungdomens rapport om ägarskiften och berättade om sitt eget förestående generationsskifte och utmaningar med det. Martins berättelse väckte intresse och riksdagsledamöterna har fått LRF Ungdomens rapport för att läsa mer, tillsammans med material om lantbrukets gröna omställning.

Deltog gjorde Alexandra Anstrell (M), Catarina Deremar (C) och Inga-Lill Sjöblom (S) och från LRF Mälardalen ordförande Tomas Olsson, vice ordförande Birgitta Carlsson, ledamot Martin Bäck och Karolin Rask, sakkunnig tjänsteperson.