Lär känna Frank, vår nya ledamot

Frank Willinger
Frank Willinger, ny ledamot i LRF Västerbottens regionstyrelse

Frank Willinger, Tavelsjö blev på LRF Västerbottens regionstämma den 17 mars i Lycksele invald som ledamot i LRF Västerbottens regionstyrelse. Han ersätter Pär Antonsson, Övre bäck som avsagt sig omval.

Grattis Frank till det nya förtroendet, hur känns det?
–  Det känns bra. Jag ser fram emot att göra vad jag kan för att lyfta de gröna näringarna de två åren som jag nu blivit vald till.  

Frank Willinger, Tavelsjö, valdes för första gången in till LRF Västerbottens Regionstyrelse under stämman i Lycksele på hotell Lappland den 17 mars. Frank är 40 år och är mjölkbonde, något han varit i 5 år här i Sverige men totalt sett i 14 år. Han bor på sin gård i Rödåsel utanför Tavlesjö med sin fru Leni och deras två barn. Frank har varit aktiv i LRF:s lokalavdelning i Tavelsjö sedan 2019 men kliver nu in som ledamot i regionstyrelsen, något som han ser mycket fram emot. På fritiden gillar han att titta på hockey och längdskidor, och just längdskidor gillar han att hålla på med själv också.
–  Har jag lite extra ledighet så åker jag helst till Alperna och åker slalom, och det är också därifrån jag kommer, men det blir ju inte jätte ofta.

Vad ser du mest fram emot att göra under den kommande mandatperioden?
–  Jag väljs för två år och under den tiden vill fokusera på att göra gott för mjölkbönder i Västerbotten, men givetvis för hela lantbruket. Att mitt hjärta klappar särskilt för mjölkbönder har nog att göra med att jag själv är det, men att jag också har bäst koll på vilka utmaningar som finns där. Jag tänker särskilt på generationsskiften, och det vore bra om man kunde hitta lösningar för att underlätta det. Jag har ingen lösning här och nu, men det är en fråga som jag gärna arbetar med.  

Vad anser du är det viktigaste för LRF att ägna sig åt på nationell nivå?
– På riksnivå tycker jag att LRF:s största fokus borde vara att påverka politiken, så att självförsörjningsgraden ökar. Fler måste handla svenskt och det svenska jordbruket måste få förutsättningar att expandera.  

För att ta ta pulsen på Frank ställde vi några snabba "this or that" till honom.
"This or that" med Frank:

Tall eller gran?
– Tall
Holstein eller Aberdeen? 
– Holstein
Röjning eller plantering?
–  Röjning
Ost eller fil?
– Ost
Stihl eller Husqvarna?
– Husqvarna
EU-politik eller kommunpolitik?
– Jag gillar inte poltik, haha, men jag väljer kommunpolitik
Vatten eller mjölk?
– Mjölk
De Leval eller Lely?
– Lely
John Deere eller Valtra?
– John Deere

Kor på bete