En regionstämma med framtidsanda och realism

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten
"Det har det blivit uppenbart för hela svenska folket hur viktig jord- och skogsbruket är". Detta var något som Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten, inledde med i sitt stämmotal.

Årets tema för LRF Västerbottens regionstämma i Lycksele var ”Fler ser jordbruket och skogsbruket som en framtidsbransch, ett tema som blev en röd tråd under dagen och avspeglade sig i såväl stämmotalare som pristagare. Två motioner beslutades att skickas vidare till LRF:s Riksförbundsstämma som hålls senare i vår. 

LRF Västerbottens regionstämma 2023 hölls i Lycksele den 17 mars. Årets stämma inleddes av Roland Sjögren, KSO i Lycksele, där han välkomnade alla ombud till Hotell Lappland. Stämman lade sin tyngdpunkt vid att allt fler ser framtidstro för de gröna näringarna, en trend som syns såväl i Västerbotten som i övriga landet trots inflation och höjda bränslepriser.

Roland Sjögren, Kommunstyrelsen ordförande Lycksele
Roland Sjögren, Kommunstyrelsen ordförande Lycksele

Med ett år av krig i vårt närområde i ryggen, har det blivit uppenbart för hela svenska folket hur viktig jord- och skogsbruket är. Detta var även något som Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten, inledde med i sitt stämmotal.

– Den 24 februari 2022 bröt kriget ut i Europa, vilket präglande året för oss alla. Bland annat ökade priserna på våra insatsvaror, både på spannmål och drivmedel. Särkilt tungt blev det för oss här i norr. Vi i LRF Västerbotten höjde därför våra röster och berättade om situationen för våra medlemmar, vilket blev grunden till de extra krisstödspengarna som vi fick till Norrland.  

Under 2023 vill vi att bondens del av mat-kronan blir större så att svensk livsmedelsförsörjning kan expandera. Vi är glada att regeringen har bestämt att vi ska uppdatera livsmedelsstrategin och vi har höga förändringar – det måste leda till stärkt konkurrenskraft på gårdsnivå.  

Trots att vi befinner oss i tider av oro finns det mitt i detta ändå en positivism. Vi ser en generationsväxling i länet där unga vågar satsa, och många som inte tidigare bott i Västerbotten ser potentialen i att bedriva jordverksamhet i länet och väljer att flytta hit. Västerbotten har potential att producera mer mat och energi, och kommer framgent kunna vara en viktig pusselbit i att stärka beredskap och öka tryggheten, avslutar Lotta.

Mia Crafword från LRF Skogsägarna
Mia Crafword från LRF Skogsägarna gästade stämman.

Gäster på stämman
Till stämman var Beatrice Ranmerö, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse, samt Mia Crafword från LRF Skogsägarna, inbjudna. I sitt tal fokuserade Mia på EU och det arbete LRF Skog gör både på EU-nivå men också gentemot svenska myndigheter. 

– Den senaste tiden har skogen blivit ett fokusområde för EU, trots att EU år 2007 slog fast att skogspolitiska beslut skulle fattas nationellt. Att vi nu ser så många förslag läggas fram beror på att skogen kopplar an till miljöpolitiken som är gemensam.

LRF Skogs funktion i Bryssel är därför att arbeta proaktivt där de försöker påverka de strategier som komissionen har för avsikt att arbeta fram. Genom att tidigt lägga fram de konsekvenser som olika beslut kommer få för våra medlemmar, och vad den svenska skogsnäringen fyller för funktion, flyttar de opinionen bit för bit.

Beatrice Ramnerö från LRFs riksförbundsstyrelse och även ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse var också inbjuden som stämmotalare och pratade om varför skog- och jordbruket är en framtidsbransch. – Det är avgörande för Sverige med ett aktivt skogs- och jordbruk. Fler måste förstå att detta är en näring att räkna med i framtiden, speciellt politiker och beslutsfattare, sade Beatrice och talade även om att vi befinner oss i en omvärld av förändringar.

Hon menade att klimatförändringarna redan är här men att det också kan vara något som bidrar till bättre odlingsförutsättningar. Hon skickade med några budskap om varför skogs- och jordbruket är en framtidsbransch. Skogs- och lantbrukare bidrar till att producera förnybar energi, försörjningstrygghet, förnybar råvara, lagring av koldioxid i klimatomställningen samt bidrar till biologisk mångfald.

Beatrice Ramnerö
Beatrice Ranmerö, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse gästade även stämman.

Två motioner vidare
Två motioner bifölls under stämman. Den ena handlade om förbättrande försäkringsvillkor gällande snötyngd och snöras, och den andra om klövviltsskador orsakad av kronhjort.
Läs mer om motionerna här.

Lotta omvald till ordförande
Lotta Folkesson, Vännäs, fick fortsatt förtroende som ordförande i LRF Västerbottens regionstyrelse. Även regionstyrelsens ledamöter Simon Holmlund, Tvärålund, Andreas Bergmark, Skellefteå, omvaldes. Frank Willinger, Tavlesjö, blev nyvald som ledamot i styrelsen och ersatte Pär Antonsson, Övre bäck som avsagt sig omval. Läs mer om Frank här.

Övriga i styrelsen som har ett år kvar av sin mandatperiod är Ida Oderståhl, Vilhelmina, och Stefan Lindgren, Vännäs. Frida Dahlberg, LRF Ungdomen, valdes in som adjungerad ledamot. 

Frank Willinger
Frank Willinger, Tavlesjö, blev nyvald som ledamot i styrelsen.

Hon fick Ungdomsstipendiet från LRF Ungdomen
Under stämman delades flertalet priser ut. Ett av dessa var LRF Ungdomens Ungdomsstipendium som delas ut varje år till en lantbrukare under 36 år.  I år tillföll priset Emelie Löfgren, Yttertavle, som är kvinnan bakom Västerbottens största äggproducerande företag. Emelie mottar ett pris på 5000kr av Frida Dahlberg, ordförande för LRF Ungdomen i Västerbotten. Läs mer om Emelie här.

Emelie Löfgren, Yttertavle och Frida Dahlberg, LRF Ungdomen Västerbottens ordförande
Emelie Löfgren, Yttertavle fick motta året Ungdomstipendium.

LRF:s Kulturstipendiat
I en tid då många kommer allt längre från de gröna näringarna och lantbrukets alla djur, så blir det också allt viktigare att en förening som 4H finns. Röbäcks 4H-gård har med sin närhet till Umeå blivit ett besöksmål för de stadsbarn som annars inte skulle ha en chans att få träffa husdjuren och verksamheten är idag större än någonsin. Mot bakgrund av sin verksamhet och dess betydelse tilldelar LRF:s regionstyrelse det årliga Kulturstipendium om 5000kr till Röbäcks 4H gård. 

Jennifer Blomberg, Röbäcks 4-H gård
Jennifer Blomberg som representerade Röbäcks 4-H gård fick Årets kulturstipendium.

Årets lokalavdelning
Årets lokalavdelning går till Botsmark, som med stort kulturellt engagemang skapat aktiviteter i bygden och har bland annat arrangerat visning och demonstration av äldre jordbruksmetoder och maskiner. De har byggt en fungerande kolmila som renderat stort intresse bland allmänhet och medlemmar.  

Torbjörn Nilsson, Gun-Lis Forsell och Berth Ågren, Botsmark lokalavdelning.
Torbjörn Nilsson, Gun-Lis Forsell och Berth Ågren, Botsmark lokalavdelning mottog priset för Årets lokalavdelning. Berth Ågren, Botsmark mottog även LRF:s hedersutmärkelse Silvernålen.

Silvernålar
LRF:s hedersutmärkelse Silvernålen, delades i år ut till tre mottagare. Hedersutmärkelsen tilldelas personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och osjälviskt arbete i LRF:s tjänst och därigenom skapat bättre förutsättningar för de gröna näringarna. I år  tilldelades silvernålarna till Berth Ågren, Botsmark, Christina Forsgren, Lycksele, och Britta Vonkavaara, Vännäs.

Britta Vonkavaara, Vännäs.
Britta Vonkavaara, Vännäs.
Christina Forsgren, Lycksele.
Christina Forsgren, Lycksele.