Låt svenska skogsägare göra sitt jobb – Välkommen att få mer barr i barret!

Johan Nyman

"Behövs mer lagstiftning och är det i EU-parlamentet som den svenska skogen ska regleras? Jag tror inte det", skriver Johan Nyman, ansvarig för skogsfrågor i regionstyrelsen för LRF Jönköpings län. I dag är Ursula von der Leyen i Sverige för att diskutera just det. Läs Johans öppna brev till politiker, och till alla som vistas i den svenska skogen.

Mer barr i barret!

Öppet brev till politiker, beslutsfattare och allmänhet.

När jag var en liten grabb brukade jag och min farmor gå ut i skogen. Oftast besökte vi farfar som höll på med någon avverkning. Jag tyckte att det var oerhört spännande att leta mig fram mellan stammarna i riktning mot ljudet av motorsågen. När vi sedan kom hem beklagade sig farmor alltid över att ha fått barr i ``barret``. Med barret så menade hon håret.

Nu när jag är vuxen och dagligen arbetar med skog och skogliga frågor bekymrar inte barren i håret mig så värst mycket, det är mer politiken som bekymrar. Skogspolitiken känns ju alltmer avskild från den verklighet som jag och många andra i LRF upplever. Media rapporterar om hur illa det är ställt med den biologiska mångfalden och utmålar ofta skogsbrukaren som den lede själv. Vissa politiker försöker vinna kortsiktiga politiska poäng genom att anamma samma retorik och det gäller tydligen att säga det som man tror att folk vill höra.

Det svenska skogsbruket kan givetvis bli bättre och det har blivit bättre bara under de 30 jordsnurr som jag varit med. Jag tror att det främst beror på den frihet som vi har i vår skogslagstiftning. Ramarna för lagstiftningen består av lika delar miljö som produktion och det står i princip fritt för skogsbrukaren att styra sitt skogsbruk. Valfriheten skapar möjlighet för variation, något som alla önskar och eftersträvar. Då kan man ju verkligen fundera på om det behövs mer lagstiftning och är det i EU-parlamentet som den svenska skogen ska regleras?  Jag tror inte det. Däremot tror jag att vi kan använda vårt goda exempel för att visa andra medlemsländer hur hållbart skogsbruk kan bedrivas.

Nu är det snart dags för val till EU-parlamentet och ofta upplever jag att kunskapsnivån hos våra politiker om skogen, skogsbruket och skogsindustrin kunde vara högre. Fler politiker och beslutsfattare borde komma ut i skogen och se vilka enorma möjligheter vi äger och som vi dessutom kan bruka på ett varierat och hållbart sätt tack vare en generös lagstiftning och en stark äganderätt.  

Kom med oss i LRF ut i skogen och få mer barr i barret!

 

Johan Nyman

Regionstyrelsen LRF Jönköping