Lennart Nilsson ny ordförande för Copa-Cogecas arbetsgrupp för oljeväxter och proteingrödor

Lennart med sina vice-ordförande
Lennart med sina vice-ordförande

Copa-Cogeca är EU:s paraplyorganisation för lantbruksorganisationer och kooperativ. Tillsammans samlar organisationen 22 miljoner individuella medlemmar och över 22 000 kooperativ från hela unionen. LRF har varit medlem i organisationen sedan 1992, för att förstärka svenska lantbrukares budskap i Bryssel.

Under dagens möte med Copa Cogecas arbetsgrupp för oljeväxter och proteingrödor valdes Lennart, som även sitter i LRFs riksstyrelse, till ordförande för arbetsgruppen. Med det stiger han ner som vice ordförande för den angränsande arbetsgruppen för spannmål, men fortsätter sitt aktiva arbete med internationella växtodlingsfrågor i LRF:s räkning. Lennart fortsätter även som LRF-representant för kooperativa frågor inom ramen för Cogecas presidium. 

I sin nya roll kommer Lennart bland annat arbeta för att belysa vilken nyckelroll den europeiska produktionen av oljeväxter och proteingrödor har för att säkerställa en grön omställning. Han kommer även leda arbetsgruppens arbete med EU:s kommande proteinstrategi, som syftar till att öka EU:s självförsörjning av protein för både human- och animaliekonsumtion. Ytterligare fokus kommer ligga vid det kommande förslaget om så kallade nya gentekniker, vilka har potential att accelerera växtförädling.