Lou Gärdegård är årets premieelev i Gävleborg

LRF Ungdomen Gävleborg delar ut utmärkelsen premieelev
Johan Persson, Lou Gärdegård,Albin Hansson och Julia Wahlberg.

LRF Ungdomen Gävleborgs premieelevsutbildning har tilldelas Lou Gärdegård hemmahörande i Docksta, Kramfors kommun, i samband med studentexamen på Naturlära Ridgymnasium 26 maj.

Johan Persson, Julia Wahlberg och Albin Hansson från LRF Ungdomen Gävleborgs styrelse var på plats på Naturläras studentexamen. 

– Det är en mycket fin skola och en väldigt fin studentexamen. Det var svårt att hålla tårarna tillbaka under många av talen. Nu säger vi grattis till Lou Gärdegård och önskar honom och alla andra ett stort lycka till, säger Johan Persson.

LRF Ungdomen Gävleborg delar ut utmärkelsen premieelev

Nominering med motivering för Ungdomens Premieelevutbildning 2023

Naturlära Ridgymnasium kommer detta år att nominera följande elev som den 26/5 2023 tar studenten efter 3 år hos oss. Eleven går ut Naturbruk lantbruk med utgång Hästhållning.

Vi nominerar eleven Lou Gärdegård hemmahörande i Docksta, Kramfors kommun.

Eleven har under sina år här på skolan visat prov på gott ledarskap och på vägen också utvecklat sina ledarskapsförmågor på ett fördelaktigt sätt. Detta ledarskap har hon visat både i teori och praktik och gentemot både hästar, klasskamrater och personal. Hon visar på den framåtanda och det klara ledarskap som krävs för en god kommunikation gentemot hästen.

Eleven visar också ett gott kamratskap och hon tvekar inte på att bjuda på sig själv både i klassrummet och på olika digitala plattformar. Det goda kamratskapet visar sig tydligt då hon alltid jobbar för att inkludera även den som inte alltid står i första ledet och hon är alltid redo att hjälpa till att handleda kamrater som behöver hjälp med en teknisk lösning, eller repetition av givna instruktioner.

Eleven visar också på nyfikenhet och framåtanda och är inte rädd för nya utmaningar. På grund av denna framåtanda har hon ett mycket gott studieresultat i alla ämnen.

Eleven visar också förståelse för det kretslopp som de gröna näringarna är, då hon på ett moget, uttrycksfullt och argumenterande sätt deltar i diskussioner i frågor som rör detta. Hon visar på ett gott kunnande och har genom goda betyg i lantbrukskurserna: Naturbruk, Djuren i naturbruket, Naturkunskap, Djurens biologi, Marken och växternas biologi, Fordon och redskap samt Entreprenörskap visat på ett gott och gediget intresse för näringen.

På grund av detta kan vi med glädje och stolthet nominera henne till LRF Ungdomens Premielevsutbildning 2023.

Naturlära Ridgymnasium genom Helena Svanberg.

LRF Ungdomen Gävleborg delar ut utmärkelsen premieelev