LRF deltog i samtal om näringslivets sårbarhet för brott

 LRF deltog i ett rundabordssamtal om näringslivets sårbarhet för brott.

Moderaterna bjöd in LRF och andra representanter från olika företagsorganisationer till ett rundabordssamtal för att diskutera hur brottslighet som påverkar företag och företagare kan motverkas.

LRF lyfte fram problematiken kring stölder av digital utrustning, maskiner, diesel och redskap. Dessa brott drabbar lantbrukare hårt, ofta i deras hemmiljö, vilket skapar stor otrygghet. Även osäkerhet som uppstår vid arbete på externa entreprenadplatser bidrar till otrygghet.

För LRFs räkning deltog Ulf Johansson från LRF Entreprenad.

Utöver LRF deltog även Maskinentreprenörerna, Byggföretagen, Svenskt näringsliv, Företagarna, Småföretagarna, Svensk handel, Livsmedelshandlarna, Visita och Svensk försäkring/larmtjänst. Problem med bedrägerier, stölder i butiker och brott inom företag diskuterades också.

LRF genomför vartannat år en undersökning om brott bland lantbrukare, där resultaten visar att hälften av de drabbade lantbrukarna har utsatts för bluffakturor och bedrägliga telefonsäljare. Detta är det vanligaste brottet, följt av att var tredje brottsutsatt har drabbats av stölder av maskiner, redskap och/eller drivmedel.