LRF, Heby kommun och länsstyrelsen på fältvandring vid översvämningarna runt Tämnaren

Även om vattnet dragit sig undan något är det fortfarande högt vattenstånd på många håll, konstaterades efter fältvandringen.

Översvämningarna runt Tämnaren är mycket besvärliga och har pågått under en lång tid. Uppsala Vatten har inte mätt så höga nivåer i Tämnaren sedan 1979 - detta trots att sjöns utlopp via dämmet i Ubblixbo har varit fullt öppet sedan augusti 2023.  

På fältvandringen deltog Länsstyrelsen Uppsala län (enheterna vatten och miljö samt landsbygd), Heby kommun (tjänstepersoner), LRF (förtroendevalda och personal). 

Klicka för att förstora bilden. En av anhalterna vid fältvandringen.

Fältvandringen stannade vid ett antal platser i det berörda området, för att se hur situationen såg ut, diskutera eventuella åtgärder som kan vidtas, och för att etablera kontakt för framtida arbete.

Gun Ekman, ordförande i LRFs kommungrupp i Heby, säger att de uppskattar att 1300 hektar åkermark och 500 hektar skog fortfarande står under vatten.

Klicka för att förstora bilden. Gun Ekman, ordförande i LRFs kommungrupp i Heby.

En del vatten har runnit undan

– Vi har varit runt och tittat på översvämningen i området runt Harbo och Tämnarens avrinningsområde. En del vatten har runnit undan. Vi var här för tre veckor sedan och då var det jättemycket mer vatten, säger Gun Ekman.

Ett kortsiktiga problem för många lantbrukare är att de inte kommer ut på sina åkrar för att påbörja vårbruket, berättar Gun Ekman. Men åtgärder för att återställa olika former av dränering måste också sättas in, som att gräva om diken, och rensa upp slam som kommer in i täckdikesögon.

Flera lantbrukare kommer troligen inte att kunna bruka marken enligt det som är angett i SAM-internet. Länsstyrelsen i Uppsala och LRF Mälardalen bjuder därför in till ett digitalt möte för att ge information samt chans till att ställa frågor. Mötet hålls onsdag den 29/5 kl. 11 – 12 via Teams. Ingen föranmälan krävs och du hittar länken till mötet i kalendern på LRF.se

Klicka för att förstora bilden. Åkermark som ligger under vatten.

Samsyn kring att läget är mycket besvärligt

LRF, både kommungrupp och regionkontor, upplever att det finns samsyn kring att läget är mycket besvärligt, och att det finns en vilja att hitta lösningar hos alla parter. Vi upplever en styrka i den samverkan vi har med länsstyrelse och kommun med respekt för varandras olika roller och uppdrag. Vatten är en fråga som gör det mycket tydligt att samverkan mellan många parter och bredare perspektiv behövs. 

Klicka för att förstora bilden. Åkermark på båda sidor av vägen.

LRFs förtroendevalda i samverkan med personal på regionkontoret deltar i en rad sammanhang och aktiviteter och vi kommer löpande rapportera om utvecklingen och se till att viktig information når berörda medlemmar.

Omsorgsgruppen

Till sist vill vi påminna om vårt omsorgsarbete. Omsorgsgruppen i Mälardalen stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli lidande. Omsorgsgruppen kan hjälpa till med att hänvisa till professionella aktörer. Kontakten med omsorgsgruppen kan ske i förtrolighet. Här finns mer information: Omsorgsgruppen och information vid kris Mälardalen.