LRF Kungsbacka tillsammans med kommunen anordnade träff för hästföretagare

Jenny Nilsson, 2024
Många intresserade hästföretagare kom till träffen som anordnades av LRF Kungsbacka och kommunen. Foto: Jenny Nilsson.

LRF Kungsbacka anordnade tillsammans med kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor en gemensam träff för kommunens hästföretagare.

Nästan 70 deltagare kom för att lära sig mer om förprövning, Greppa Näringen, LRF Häst och inte minst få information från kommunen om deras miljötillsyn.

Flera spännande diskussioner uppstod både under föreläsningarna och i fikapausen och alla verkade vara överens om hur bra det är att samla verksamhetsutövare med gemensamma utmaningar.

Förhoppningen från både kommunen och LRFs kommungrupp är att detta var startskottet för ett samarbete och dialog framåt. Det finns många ämnen att spinna vidare på och den hästtäta Kungsbacka kommun skapar förutsättningar för både utmaningar och möjligheter i företagandet!

 

Jenny Nilsson
regionalt sakkunnig LRF Väst
jenny.nilsson@lrf.se
070-629 15 70

LRF Kungsbacka, hästföretagare, Bonny Wernersson

Bonny Wernersson, ordförande LRF Kungsbacka. Foto: Jenny Nilsson.

LRF Kungsbacka, hästföretagare

Gröna möten berättade om verksamheten samt om kursen diken på hästgårdar. Foto: Jenny Nilsson.