LRF Mälardalen deltar på frukostseminarium i riksdagen om EU:s vattendirektiv

Frukostseminarium i riksdagen och EUs vattendirektiv

Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen, var en av deltagarna på det frukostseminarium om EUs vattendirektiv som LRF och Energiföretagen genomförde i samarbete med Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna.

Att kombinera energi och livsmedel i samma tema visade sig intressant och platserna i partimatsalen tog slut.  Seminariet hölls för att det i Tidöavtalet mellan partierna finns ett beslut om att pausa den pågående omprövningen av vattenkraft.

– Vattendirektivet får allvarliga konsekvenser för både odling och energi, det verkar alla vara överens om. Så det förvånar mig att det har gått så lång tid och att det har blivit så snett. Vi har i Sverige övertolkat direktivet och inte agerat i tid, säger Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen.

Det är viktigt att de beslut som fattas om nytt arbetssätt efter pausen blir bra och därför behövs synpunkter föras fram nu. Två budskap var tydliga från seminariet:

Det första är att både energiproduktion och livsmedelsproduktion påverkar vattnet fysiskt och för att åtgärdsbördan inte ska påverka varken energi- eller livsmedelsproduktion för mycket behöver vattendirektivets verktyg kraftigt modifierat vatten användas i större skala än idag.

Det andra är att regeringen behöver göra en proposition av den så kallade vattenförvaltningsutredningen från 2019 som föreslår ökad politisk styrning av vattenförvaltningen.  Efter seminariet fortsatte många med egna samtal.
 
Seminariet spelades in och finns här.