LRF Mälardalens regionstyrelse besökte Bryssel

LRF Mälardalen besöker Bryssel

LRF Mälardalens regionstyrelse med delar av personalen besökte Bryssel för att lyfta LRFs viktiga frågor och få en större inblick i arbetet och processerna på EU-nivå.

Under proffsig guidning av LRFs Brysselkontor träffade styrelsen representanter för Copa-Cogeca, DG Agri, bondeorganisationer, Sveriges ständiga representation samt EU-parlamentariker och EU-kommissionen. Årets särskilda utmaningar med torka, blöta och afrikansk svinpest, vikten av att framhålla fördelarna med det privata skogsägandet och brukandet samt vikten av attraktionskraft för möjliggörande av fler generations- och ägarskiften var områden som särskilt behandlades under besöket. 

– Min främsta behållning från de här dagarna är att vi fick möjlighet att träffa och samtala med så många olika företrädare och ta del av deras arbete. Det gav viktig förståelse och insyn i hur förslags- och beslutsprocesserna i EU fungerar, säger Birgitta Ulväng i regionstyrelsen.

Uppstart på LRFs Brysselkontor. Genomgång av LRFs arbete och EU:s beslutsprocess.

Afrikansk svinpest behandlades med Copa-cogeca

Nyligen valdes Lennart Nilsson till ordförande för Cogeca, vilket givetvis uppmärksammades vid mötet med generalsekreterare Pekka Pesonen. Med anledning av det pågående utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta passade styrelsen på att få en inblick i frågan på EU-nivå genom Manon Dubois, politisk rådgivare.

– Som det ser ut nu har vi haft en framgångsrik smittbekämpning, det blir särskilt tydligt när vi får ta del av lägesbilden i Europa, säger Tomas Olsson.

 

Regionordförande Tomas Olsson tackar Pekka Pesonen, generalsekreterare Copa-Cogeca.

Samtal med Sveriges ständiga representation och EU-parlamentariker 

Styrelsen träffade och förde samtal med EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (EEP, M) och Pär Holmgren (Gröna, MP) om vikten att belysa familjeskogsbrukets värde.

I samtal med Sveriges ständiga representation (Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel med det viktiga uppdraget att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU.) med lantbruksråden Kristina Nordéus och Jerker Stattin och EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Pär Holmgren (MP) lyftes vikten att kontinuerligt framhålla, förklara och försvara det privata skogsägandet och brukandet. En fråga som särskilt Fredrik Melin och Åsa Sikberg berörde vid olika tillfällen under besöket.

–  Sverige och Finland är unika i EU-sammanhang vad gäller andelen privat skogsägd mark kontra statligt ägd. Det är därför av yttersta vikt att våra företrädare i EU kontinuerligt för samtal för att skapa insikt och förståelse om att vi brukar och förvaltar skogen hållbart. Skogen är i många sammanhang vår säkerhet, den vi nyttjar som bank i kärva tider. Då behöver vi fortsatt ha möjlighet att bruka den, säger Åsa Sikberg.

Panelsamtal om lantbrukets förutsättningar och utmaningar i andra medlemsländer med företrädare från andra bondeorganisationer. Hanna Leiponen-Syyrakki, Finska bondeorganisationen MTK, Claire Martin, Franska kooperativen, Ingrid Rydberg, LRFs Brysselkontor, György Endrodi, Ungerska jordbrukskammaren och Liam MacHale, Irlands bondeorganisation IFA

Utmaningar för lantbruket och åtgärder för möjlighet till generationsskiften

Under besöket träffade regionstyrelsen med personalen även Pierre Bascou, DG Agri och några av Copa-Cogecas bondeorganisationer från Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Ungern. En av våra gemensamma frågor med övriga är vikten av förutsättningar för möjlighet till generationsskiften. En fråga som Mats Ekström i regionstyrelsen särskilt lyfte i olika sammanhang under besöket.

– Det är skrämmande att se att produktionen av kött och mjölk minskar i hela EU och att vi delar samma utmaningar gällande den yngre generationens möjlighet att ta över. Jag upplever en stor insikt och förståelse för problematiken från EU-parlamentariker och företrädare, men nu behöver man samlas för att identifiera och vidta nödvändiga åtgärder, säger Mats Ekström.  

Särskilt möjligheten till djupare samtal med företrädarna för de olika bondeorganisationerna var uppskattad.

– Det gav en insikt om att vi delar många utmaningar som är viktig att bära med sig samt att det blev tydligt att det sker mycket samarbete mellan organisationerna, vilket jag tycker är viktigt säger Linus Andersson Grönvall, ordförande LRF Ungdomen Uppsala och adjungerad i regionstyrelsen.

Med Pierre Bascou, avdelningsdirektör DG Agri hade styrelsen ett intressant samtal bland annat om lantbrukets gemensamma utmaningar för generationsväxling.

Under den avslutande lunchen fick regionstyrelsen möjlighet att samtala med Carl-Johan Lindén DG Agri/EU-kommissionen om hans långa erfarenhet med bland annat arbete med den danska strategiska CAP-planen.

Avslutningsvis sammanfattade Tomas Olsson, regionordförande intrycken från besöket:

– Utmaningarna för EU i framtiden är komplex med de beslut som behöver tas gällande eventuella utvidgningar av EU, krig i närområdet, klimatförändring och produktionsutmaningar. Det var därför särskilt intressant att få möjlighet att lyssna in företrädare och beslutsfattare och få en insikt om att våra frågor är högt på agendan. Sverige ligger i många områden i framkant och vi har en stor möjlighet att påverka. Det arbetet görs, men vi kan bli bättre och mycket av arbetet behöver vi göra redan på hemmaplan för att kunna påverka i EU. Nu åker vi hem och fortsätter och utvecklar arbetet.