LRF Örebro och Södermanland krokar arm med Svenska Jägareförbundet om gåsjakt

flygande gäss

Svenska Jägareförbundet har fått projektmedel för ett projekt om gäss. Syftet är att utveckla dialog och samverkan mellan jägare och lantbrukare och att utveckla effektiva och etiska jaktformer för gåsjakt. Målet är att minska problem och skador i lantbruket. Södermanland och Örebro är pilotlän och förhoppningsvis sprids goda insatser även till andra län. 

Målet med projektet är att öka den lokala kunskapen om jakt på gäss och öka möjligheterna för jägare att på lokal nivå jaga gäss. Jakten på gäss ska genomföras effektivt och etiskt. Den lokala kunskapen gällande förvaltningen inklusive skadeförebyggande åtgärder ska öka, såsom riktad jakt och/eller avledande insatser i form av till exempel avledande fågelåkrar, skrämsel etc. Målet är också att öka lokal samverkan mellan olika intressenter som berörs av gåsförvaltningen. 

Nyligen genomfördes en workshop där LRF deltog tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda från Svenska Jägareförbundet, vilthandläggare från respektive länsstyrelse samt representation från Viltskadecenter. 

Det var ett bra möte som präglades av möjligheter att tillsammans arbeta mot målet.  

- Håll utkik efter mer information om projektet och jag hoppas att lantbrukare vill bidra för att öka jakten på gäss där det finns problem med skador av betande fåglar säger Anna Åman som arbetar med viltfrågor i LRF Öst 

Det behövs flera insatser parallellt för att nå framgång, avledande och förebyggande insatser tillsammans med skyddsjakt och ökad jakt på gäss under jakttid. Ytterligare ett perspektiv i frågan är att öka avsättningen på det skjutna viltet 

Läs mer här