LRF positivt till förlängning av skattenedsättning av diesel

Grön traktor som tankas

Regeringen har lämnat in ett förslag om att förlänga skattenedsättningen av diesel i ytterligare sex månader, till och med 31 december 2023.

- Det är positivt och bra att finansministern vill se ytterligare förlängning över 2024 och 2025. Det är viktigt för att svenskt jordbruks konkurrenskraft inte ska försämras gentemot övriga EU-länder, säger LRFs expert Lars-Erik Lundkvist.

Den nuvarande skattenedsättningen har gällt under 2022 som en konsekvens av de skenande priserna jord- och skogsbruket. Åtgärden var från början tillfällig till och med halvårsskiftet 2023. Men nu föreslår alltså regeringen att förlänga skattenedsättningen för jordbruksdiesel.

Finansminister Elisabeth Svantesson säger att regeringen kommer att jobba för att förlänga nedsättningen även under 2024 och 2025.

- Det är bra att de tittar på de här frågorna i ett längre perspektiv. Vår bedömning är att skattenedsättningen behövs under kommande år för att svenskt lantbruk ska hålla sig konkurrenskraftigt. Det är viktigt, inte bara för de enskilda företagen utan också för att vi ska kunna stärka vår beredskap och uppnå målen i den svenska livsmedelsstrategin, säger Lars-Erik Lundkvist.