LRF Säffle kommungrupps fokusområden för 2024

Säffle kommungrupp
Till ordförande valdes Nils Axelsson, andra från höger, och som ledamöter från vänster Susanna Erlewein, Mikael Johansson, Christian Hidén, Emil Pommerening och Sune Fransson. 

LRF Säffle kommungrupp sågs en eftermiddag på Holgers för att konstituera sig och lägga upp verksamhetens prioriteringar för 2024. 

Styrelsens ledamöter

Till ordförande valdes Nils Axelsson, och som ledamöter Susanna Erlewein, Mikael Johansson, Christian Hidén, Emil Pommerening och Sune Fransson. 

Prioriteringar under 2024

Under året kommer man att jobba med infrastrukturfrågor som till exempel E 45:s nya dragning, Byälvens reglering och påverkan på omgivande åkermark, dialog med politiker och förvaltningar för att tydligare lyfta in jord- och skogsbrukets frågor i bland annat näringslivsråd samt ta en kontakt med studie- och yrkesvägledare för att uppgradera deras kunskap om tekniken och utvecklingen i de gröna näringarna samt överväga en större träff om beredskapsfrågor.

LRF Säffle kommungrupp