LRF stakar ut en tydligare väg mot visionen

Mikaela Johnsson
Mikaela Johnsson

Vart tredje år uppdaterar LRF det strategiska dokumentet Vägen mot visionen som vägleder all verksamhet i organisationen. Vägen mot visionen ska svara på frågan: Vad ska LRF särskilt prioritera för att nå sin vision "Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället."?

Mikaela Johnsson i riksförbundsstyrelsen konstaterar att Vägen mot visionen är ett av de viktigaste dokumenten LRF har.

Den här gången är det en mer praktisk väg än tidigare som har stakats ut. Man har koncentrerat sig på visionens ledord Lönsamhet, Tillväxt och Attraktionskraft, plus tre områden av extra vikt de kommande tre åren.

– Det handlar om att visa på vilken förflyttning vi måste göra för att hitta vägen framåt och för att göra rätt prioriteringar. Vi har valt att göra det i punktform så att det ska vara lätt att läsa och använda i vardagen. Vägen ska kännas bra i magen, man ska känna igen sin organisation och känna sig sedd, säger Mikaela Johnsson.

Hon konstaterar att LRF är bra på att få saker gjorda. Vägen mot visionen är ett sätt att fundera kring varför vi gör dem, hur vi gör dem och att vi gör det tillsammans.

– Min förhoppning är att man ska kunna använda Vägen mot visionen på alla nivåer och att den hjälper oss att hitta bra arbetssätt. Att den ökar medvetenheten om att vi jobbar tillsammans och är ett verktyg för att säkerställa att vi fångar upp alla. Den är också en viktig del i när vi ska attrahera nya medlemmar och tjänstepersoner som vill arbeta hos oss.

De tre områden som adresseras särskilt i Vägen mot visionen är ”Trygg försörjning och beredskap”, ”Grön omställning för det hållbara samhället” och ”Forskning och innovation”. Omvärldsfrågor som LRF har definierat som centrala inom den närmaste framtiden.

Vägen mot visionen har varit på remiss hos regioner, LRF Ungdomen, riksförbundsstyrelsen och hos LRF organisationsmedlemmar. Så dokumentet är väl genomgånget och Mikaela Johnsson hoppas på en fortsatt bra dialog om Vägen mot visionen.

– Vår ambition är att skapa framtidstro och få folk att känna sig taggade, oavsett var i organisationen de befinner sig.

Vägen mot visionen och övriga stämmohandlingar hittar du här.

Vägen mot visionen finns på sidan 86 i stämmoboken.

Du kan också ta del av diskussionerna i efterhand via webbsändningen från stämman.