LRF Sydost viktig spelare i Blekinges totalförsvar

Messing och Roger

Blekinge är för dåligt rustat för kriser och krig. Som första län i landet inrättas nu ett näringslivsråd som ska stärka totalförsvaret. En av de viktigaste spelarna i rådet är LRF Sydost som kommer att kunna bidra med inspel angående mat och drivmedel. Roger Gustafsson, regionordförande för Sydost representerade.

I början av året beslutade regeringen att inrätta ett nationellt näringslivsråd, med uppdrag att stärka landets försörjningsberedskap. Med tanke på det dystra säkerhetsläget i världen ansåg Blekinges landshövding Ulrica Messing att det även skulle införas ett råd på regional nivå.

- Syftet med rådet är att bidra till länets totalförsvarsförmåga och stärka den civila beredskapen, där vi rådsmedlemar ska dela, informera och samordna information kring frågor som är angelägna för länets krisberedskap och totalförsvar! Vi undertecknade en avsiktsförklaring och diskuterade framtida innehåll på möten framöver! Ett riktigt bra initiativ som vi självklart tog till oss, berättar Roger Gustafsson, ordförande för LRF Sydost.

Tio olika aktörer har gått samman för att bilda ”Totalförsvarets näringslivsråd i länet” och målet är att beredskapen ska vara så bra som möjligt genom alla delar av näringslivet, och att samhällskonsekvenser vid höjd beredskap och krig ska vara minimala.

• Länsstyrelsen Blekinge

• E.ON Sverige AB

• Lantbrukarnas riksförbund Sydost

• Länsförsäkringar Blekinge

• Orbit One AB

• Region Blekinge

• Saab Kockums

• Svenskt Näringsliv

• Stena Line

• Teracom AB

Källa: Länsstyrelsen Blekinge