LRF tog initiativ till att stärka Skellefteås beredskap

Grönsaker

Skellefteå har stora potential att öka livsmedelsproduktionen i kommunen och på så vis stärka beredskapen. Men förutsättningarna för kommunens bönder behöver förändras. Det var något LRF Västerbotten framförde under ett beredskapssamtal i Skellefteå.

Under måndagen den 21 februari anordnade LRFs lokala kommungrupp i Skellefteå ett beredskapssamtal på Hotell Aurum. LRF Skellefteå tog ett initiativ vid årsskiftet och bjöd in två politiker från varje parti, samt tjänstemän från Skellefteå Kommun och representanter från ICA, Coop och Axfood till en träff för att samtala om hur de tillsammans kan arbeta för att stärka Skellefteås beredskap.

Målet med dagen var att diskutera möjligheterna för en lokal livsmedelsstrategi för Skellefteå kommun och på så vis stärka den kommunala livsmedelsberedskapen. LRFs ingång var att det finns stora potential att öka livsmedelsproduktionen i området runt Skellefteå och därmed också stärka beredskapen, om man kan enas kring formerna och förutsättningarna för Skellefteås bönder. Moderator för samtalet var Lotta Folkesson, Ordförande för LRF i Västerbotten och ledamot i LRFs förbundsstyrelse. Förutom näringslivet och de politiska partierna var också Lars Eriksson, chef på Lantbruksenheten hos Länsstyrelsen, också deltagande.

Det var en bra dag med god dialog och bra stämning och känslan är att kommunen är väldigt föredömlig när det gäller upphandling. Speciellt hur man jobbar med de offentliga köken och de samarbete man har med bönderna i kommunen, berättar Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbottens regionstyrelse.

 

Beredskapssamtal i Skellefteå
Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbottens regionstyrelse modererade samtalet.

På mötet lyfte bland annat Hans Brettschneider (MP) frågan om möjligheten att bli helt självförsörjande på gödsel, och Tomas Teglund (S) berättade att Socialdemokraterna vill ge tjänstemännen i Skellefteå kommun möjligheten att upphandla lokalt och vill se en ökad produktion av livsmedel i Skellefteå kommun. Han menade att kommunen måste föregå med gott exempel och ta ansvarsfulla beslut gentemot medborgarna.

LRF lyfte också frågan om det fanns någon krismatsedel framtagen inom kommunen, och Carolin Palomaa som var på plats från Skellefteå Kommun berättade att det idag inte finns för hela kommunen men att ett arbete görs i de lokala köken för att de ska ha en plan för vad de kan laga vid en eventuell kris. Beroende på vad som hänt, exempelvis vid elavbrott, eller störd vattentillgång, ser beredskapen olika ut. Henry Andersson (M) lyfte också problematiken med regelkrångel som skapar problem för de som vill starta lantbruk i lokalområdet.

Något som även lyftes upp på bordet var att potatisodlingen har minskat i länet trots goda markförutsättningar i kommunen. Likaså medvetenheten kring markanvändningen, och vikten av att inte bygga på de bästa jordbruksmarkerna. Detta blev en brasklapp som skickades till de politiker som närvarade. Stefan Lindström, äggproducent, närvarade också på samtalet och lyfte sårbarheten om få mycket stora producenter producerar all mat, i stället för att vara flera gårdar. Det är därför viktigt att ha flera livskraftiga bönder.

– Det blir intressant att följa utredningen kring beredskap och vad det kommer innebära för kommunerna framöver, avslutar Lotta Folkesson.

Beredskapssamtal i Skellefteå
Målet med dagen var att diskutera möjligheterna för en lokal livsmedelsstrategi.