LRF Ungdomen i Norrbotten bjöd politiker till Klöverträsk

LRF Ungdomen Norrbotten med representanter från partiernas ungdomsförbund
På bild från vänster: Johan Isaksson och Klara Jolanki från LRF Ungdomen Norrbotten, Maja Nilsson, Liberala ungdomsförbundet, William Larsson, Centerpartiets Ungdomsförbund och Joas Funck från Ungsvenskarna samt Valter Holmberg från LRF Ungdomen Norrbotten (frånvarande på bild Daniel Strandlund, Klassiskt liberala partiet).

Representanter från flera politiska ungdomsförbund besökte Klöverträsks byagård under helgen för att diskutera landsbygdsfrågor med LRF Ungdomen i Norrbotten.

Det var i Lördags den 20 april som LRF Ungdomen i Norrbotten hade bjudit in representanter från alla politiska ungdomsförbund för att diskutera landsbygdsfrågor inför det kommande EU-valet. Representant från Centerpartiets ungdomsförbund, Ungsvenskarna och Liberala ungdomsförbundet närvarade på träffen tillsammans med unga inom de gröna näringarna och fokuset i diskussionen låg på det norrländska jord- och skogsbrukets förutsättningar samt generationsskiften.

–  Det var bra diskussioner. Varje representant fick prata om sina tre viktigaste frågor inför EU-valet och de fick även beskriva hur ett livsmedelsäkert Europa skulle se ut och vad partierna har för förslag för att främja det. Det blev såklart mycket fokus på hur CAP ska utvecklas, berättar Klara Jolanki, ordförande för LRF Ungdomen Norrbotten.
En särskild ögonöppnare för många representanter var den rådande minerallagstiftningen som många inte hade speciellt bra koll på.

– Vi berättade hur klimatomställningen på många sätt inneburit ett uppsving för norra Sverige med mycket fokus på både mineraler och energi. Men att vi samtidigt ska öka på livsmedelproduktionen här i norr där det finns både mark, vatten och många soltimmar. 

Klara Jolanki
Klara Jolanki, ordförande LRF Ungdomen Norrbotten

En annan ögonöppnare var de subventionerade lånen kopplat till generationsskiften och representanterna hade många frågor om hur det såg ut på gårdsnivå.

– Ägandeskiften är en utmaning inom hela EU och inte minst för oss i norra Sverige. Vi berättade om antalet gårdar som lagts ned i Norrbotten samt undrade hur länge det skulle ta innan vi nått vår smärtgräns. Alla representanter var väldigt överens om att vi behöver både stora och små företagare i branschen och uttryckte även en önskan om att få komma ut och träffa norrbottniska livsmedelsproducenter mellan fyra ögon. I LRF ungdomen anordnar vi ofta studiebesök på gårdar och bjuder in medlemmar. Nästa gång vi arrangerar något liknande ska vi även bjuda med partierna, säger Klara.

Jordbruksverket får ny kritik för sin hantering av EU-ersättningarna.