LRF Ungdomen: Vi måste våga prata om psykisk ohälsa

Mjölkkor på bete

Psykisk ohälsa är allt för vanligt bland jord- och skogsbrukare av alla åldrar. Det är ett problem vi måste ta tag i, och ett första steg är att börja prata om det, skriver LRF Ungdomen i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala och Västmanland.

Bilden av bonden som en slitvarg, som alltid jobbar på i ur och skur med en obändig energi, och gör sitt jobb oavsett vad som händer, är väl etablerad. Sanningen är att nu är det tufft för många, inte minst för jord- och skogsbrukare. Många har drabbats av flera hårda smällar i år, från torka till översvämningar, kvalitetsnedklassade varor, höga räntor, dyra insatsvaror, med kanske konkurs som följd.

Det är viktigt att inse att förlora en gård är inte bara att förlora ett jobb. Det handlar familj, historia, arv och identitet. Även om man lyckas rädda gården från konkurs kan det dagliga slitet och oron för att få det att gå runt gnaga på ens inre på ett ohälsosamt sätt.

Tuffa lägen är vi och våra kollegor vana vid. I vår näring kommer det alltid att finnas bra och dåliga år, det accepterar vi och kan till stor del inte påverka. Men risken finns att kollegor och vänner mår dåligt, som vi kanske inte känner till för att man inte pratar öppet om det. Det kan vi göra något åt.

Den kultur som genom åren har präglat vår bransch, och den gängse bilden av bonden vill vi utvidga till att få vara en person som vilken som helst, kompis, granne, kollega, förebild, syster, bror, fotbollstränare, förälder osv. Vi känner oro, stress, stundtals hopplöshet i en bransch där begreppet ”ensam är stark” och ”själv är bäste dräng” har format de generationer som gått före oss. Det är dags att vi kommer till insikt med att ensam inte är stark. 

Vi lantbrukare verkar inom ett av de mest skade- och olycksdrabbade yrkena. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket drabbades kategorin ”jordbruk, skogsbruk och fiske” av sex dödsfall 2022, lika många som ”byggverksamhet” och ”transport och magasinering”. Bara ”tillverkning” hade fler dödsfall under 2022 (åtta stycken). Det är dags att vi sätter ord på känslor vi har och normaliserar att känna känslor. Vi vill inte att psykisk ohälsa ska utöka dödsfallen i vår bransch!

I rapporten ”Många vill – men få kan” som LRF Ungdomen släppte 2023 finns det många positiva tecken inför framtiden. Ett sådant är att dryga 90 procent av de tillfrågade som ännu inte genomfört ett generationsskifte på sin gård vill ta över och bli ägare i framtiden. Det pekar på en positiv framtidstro. Undersökningen visar också att nästan 80 procent av de som svarat menar att det är psykiskt påfrestande att driva eget lantbruk.

Vi menar att en åtgärd vi kan vidta snabbt är att prata mer öppet om psykisk ohälsa och vi hoppas att denna text bidrar till det.

Malin Johansson, ordförande LRF Ungdomen Dalarna
Johanna Björs, f.d. ordförande LRF Ungdomen Dalarna
Johan Persson, ordförande LRF Ungdomen Gävleborg
Martin Bäck, ordförande LRF Ungdomen Stockholm
Linus Andersson Grönvall, ordförande LRF Ungdomen Uppsala
Katarina Nykvist, ordförande LRF Ungdomen Västmanland

Det här är en debattartikel som har publicerats bland annat i Enköpings-Posten.