LRF välkomnar skyddsjakt på varg i Västra Götaland

Lamm attackerats av varg

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) överklagade nyligen beslutet från länsstyrelsen i Västra Götalands län angående den avslagna skyddsjakten på vargen i Ripelången-reviret. LRF har haft för avsikt att driva fallet som ett principmål för att få en mer korrekt och enhetlig tillämpning av jaktförordningen i hela landet. Länsstyrelsen har i veckan meddelat att de beviljar skyddsjakt, vilket välkomnas av LRF.

Under de senaste månaderna har ett stort antal får dödats och skadats av varg i Västra Götalands län. Dessutom har flera nötkreatur blivit skrämda och drivna från sina hagar. Trots den höga förlusten av lantbruksdjur fattade Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutet att avslå ansökan om skyddsjakt.

Flera länsstyrelser tillämpar en restriktiv tolkning av när skyddsjakt kan tillåtas och kräver att minst fyra angrepp inträffar inom en viss tidsperiod. Denna tolkning saknar stöd i jaktförordningen som anger att skyddsjakt kan tillämpas för att förhindra allvarlig skada, särskilt på grödor, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Mot bakgrund av denna, enligt LRF, felaktiga tillämpning har en advokatbyrå anlitats för att driva överklagandet som ett principmål. Syftet är att få landets länsstyrelser att sluta använda antalet angrepp som grund för att bevilja skyddsjakt och istället följa det som stadgas i jaktförordningen – att skyddsjakt ska bedömas utifrån risk för allvarlig skada.

- Det är naturligtvis bra att länsstyrelsen nu beviljar skyddsjakt. Men det visar samtidigt på behovet av att bedömningskriterierna prövas ordentligt i domstol. En bättre och mer korrekt tillämpning skulle bidra till att rovdjursförvaltningen blir mindre orimlig och även uppfattas som legitim av de djurägare som drabbas av vargangrepp, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF undersöker möjligheten att trots det ändrade beslutet fortsätta att driva målet för att få ett principbeslut. I förra veckan presenterade även landsbygdsminister Peter Kullgren ett uppdrag till Naturvårdsverket att dels ta fram uppdaterade riktlinjer vid skyddsjakt av varg, dels att utreda ett lägre referensvärde för antal vargar i Sverige.

- Vi välkomnar regeringens beslut. Vargen etablerar sig nu på ställen där både myndigheter och djurägare inte är vana att hantera varg. Regeringens uppdrag kommer därför ha viktig påverkan på inte minst länsstyrelsens myndighetsutövning. Vi behöver helt enkelt en uppdaterad rovdjurspolitik som värnar och inte motarbetar den svenska livsmedelproduktionen, avslutar Palle Borgström.