LRF Västra Götaland: 17 fullmäktige och 10 motioner

kvinna, möte
Josefina Larsson Guttman gör inlägg i stämmodebatten.

LRF Västra Götaland deltog med 17 fullmäktige när LRFs riksförbundsstämma gick av stapeln den 23–24 mj 2023 på Sånga Säby utanför Stockholm. Under dygnet deltog fullmäktige i debatten om bland annat livsmedelsstrategi, beredskap, utbetalning av EU-stöd och rovdjursfrågan.

Nedan kan du se när Adam Gruvaeus, Kent Thorstensson och Lars Holm delar med sig av sina tankar direkt från stämma.

Inriktningsbeslut Framtidens Folkrörelse

På årets riksförbundsstämma togs även ett inriktningsbeslut för att ta arbetet vidare med hur LRFs framtida folkrörelse ska se ut. Beslutet som togs har formats av de många diskussioner som varit och synpunkter som lämnats in på den remiss som var ute under januari-mars 2023. Nu fortsätter arbetet och till hösten är det dags för nästa remissrunda, era synpunkter är viktiga även där så fortsätt engagera er och var med och forma vårt LRF.

Se stämman i efterhand

På årets riksförbundsstämma behandlades totalt 49 motioner i riksförbundsstyrelsens 38 yttranden. Av dessa var 10 motioner från LRF Västra Götaland. Håll utkik för under sommaren kommer vi att presentera hur de gick för de olika motionerna samt vad som händer nu. Vill du inte vänta, då kan du titta på stämman i efterhand på lrf.se Riksförbundsstämma 2023 för att följa debatten och besluten.

Vill du ta del av vilka som tilldelades guldnålar under stämman, hittar du det på lrf.se Fem guldnålar för stort engagemang


 

Ulrika Bertilsson
regional kommunikatör LRF Väst
ulrika.bertilsson@lrf.se 
072-247 16 11