Fem guldnålar för stort engagemang

Guldnålen 2023

Guldnålen är LRF finaste förtjänsttecken, en utmärkelse som går till förtroendevalda som gjort betydande insatser för medlemmarna och organisationen. I år får fem personer en guldnål för sitt långa och starka engagemang i LRF.

Lars-Inge Gunnarsson, Skottorp, Laholm

Lars-Inge Gunnarsson får guldnålen för sitt engagemang i styrelsen för Hallands husdjur i mitten av 80-talet och för att han var en av de drivande i att bilda Växa, där han till nyligen var vice ordförande.

Samtidigt är Lars-Inge Gunnarssons största bedrift att han under samma period var den som framsynt såg behovet av att ena avelsföreningarna i att bilda Svensk Avel, där han blev ordförande. Senare var han också den som tog även nästa steg att fusionera med Danmark och Finland och då skapa Viking Genetics, även där fick han ordföranderollen. Han har en stor del i att vi har ett så konkurrenskraftigt och framgångsrikt nordiskt avelsföretag.

På hemmaplan har Lars-Inge Gunnarsson tillsammans med sin familj byggt upp ett imponerande mjölkföretag, ett av Sveriges största.

Patrik Ohlsson, Höjen, Kil

Patrik Ohlsson mottar en guldnål för sitt framgångsrika ordförandeskap i LRF Värmland där han med sin unika formuleringskonst lyft LRFs opinionsbildning till nya nivåer och därmed stärkt LRFs varumärke sedan mars 2014.

Patrik Ohlsson har med sin starka kommunikativa förmåga varit i media 628 gånger. I Nya Wermlands Tidning (NWT) har han medverkat 179 gånger. Under sin tid som ordförande har han blivit lyssnad, sedd och läst av 56.7 miljoner.

Patrik meddelade i våras att han lämnar uppdraget som ordförande för LRF Värmland  i samband med årets regionstämma efter nio års ordförandeskap.

Anders Richardsson, Leregård, Heberg

Anders Richardsson får utmärkelsen för sitt framgångsrika ordförandeskap djupt rotat i kraften i den starka och innovativa halländska livsmedelsproduktionen och ett varmt inkluderande ledarskap med glädje och spänst i LRF Halland sedan mars 2012, men engagemanget sträcker sig längre tillbaka än så i över 20 år har engagemanget funnits i LRF på lokal, kommunal och regional nivå.

Goda relationer är något som kännetecknar Anders, vilket har synts tydligt i de goda relationer LRF Halland har byggt upp med såväl Länsstyrelse som med press och media.

Under Anders ledarskap har LRF Halland gjort en resa för att lyfta, prioritera och tydliggöra kommungruppernas roll och arbete. En satsning som påbörjades för snart 10 år sedan och som i år nådde ett delmål med egna stadgar för kommungrupperna.

Per Willén, Askersund

Per Willéns guldnål motiveras bland annat av att han är en lyhörd ordförande som ser alla i rummet och låter alla komma till tals. Hans breda kunnande, engagemang och erfarenhet har gett honom stor respekt både inom LRF och hos myndighetspersonal, politiker och andra som han mött i sin roll som regionordförande.

Arbetet med livsmedelsstrategin på nationell och regional nivå har varit en hjärtefråga för Per Willén. Men också hållbarhetsfrågor och inte minst värnandet av åkermark. Och han har gjort en stor insats i utvecklingen av naturbruksutbildningen i Örebro med ett nytt upplägg nära näringen där han också tagit ordförandeskapet i dess branschråd.

Åsa Odell, Klagstorp

Åsa Odell tilldelas guldnålen framför allt för sitt engagemang i LRFs riksförbundsstyrelse, som ledamot 2010-2023 och som vice ordförande 2014-2023. Under sin tid i styrelsen har hon gjort banbrytande insatser för den svenska köttbranschen med tillkomsten av svenskmärkningen som kronan på verket, där är hon idag ordförande. Bland mycket annat har hon också varit en viktig aktör för utvecklingen av LRFs ekonomi och affärsverksamhet och för LRF som folkrörelse.

Åsa Odell har utöver sina 13 år i LRFs riksförbundsstyrelse, nio som vice ordförande, bland annat varit ordförande för LRF Skåne 2005-2011 och engagerad som ledamot och vice ordförande för LRF Ungdomen 1989-1998.