LRFs framgångar 2023

snöig grind och betesmark

2023 har minst sagt varit ett händelserikt år med bland annat: torka, översvämningar, afrikansk svinpest och höjda räntekostnader. Så LRF har på olika nivåer arbetat hårt med många viktiga frågor. Ibland har vi nått reella framgångar, ibland lyckats förhindra försämringar, något som kanske inte syns, men som märks i långa loppet. Här nedan kan du läsa om några av de positiva nyheterna och framgångarna som vi gemensamt åstadkom under 2023.

Och kom ihåg, utan dig som medlem hade vi inte haft lika mycket att säga till om vid förhandlingsbordet, så därför vill vi passa på att tacka dig. Tack för att du är en del av LRF, du är med och gör stor skillnad för de gröna näringarna och livet på landsbygden!

Kostråden ska ta hänsyn till svenska förutsättningar

Regeringen har meddelat att NNR23, Nordiska näringsrekommendationer, kommer att anpassas till svenska förhållanden, vilket välkomnas av oss på LRF. Detta är en viktig framgång med tanke på att kostråden påverkar den svenska livsmedelsproduktionen och därmed landets beredskap. Kött och mejeriprodukter förblir viktiga näringskällor enligt Livsmedelsverkets generaldirektör. NNR är en fråga som LRF arbetat med under ett par år

Positiva nyheter i budgetpropositionen

LRF välkomnar nationell medfinansiering av krisstöd till jordbruket. LRF ser positivt på fortsatt förhöjd återbetalning av dieselskatt, sänkta kontrollavgifter i slakterier, förlängning av gödselgasstödet och ökade anslag för underhåll av enskilda vägar.

Fyra krav på regeringen för att hindra fortsatt spridning av svinpesten

LRF har länge varnat för de växande riskerna med Sveriges ökande vildsvinsstam. Från omkring 500 vildsvin på 1980-talet har populationen exploderat till att det idag finns omkring 300 000, i våra grannländer finns det några tusen eller inga vildsvin alls. Den snabbt växande populationen utgör en allvarlig risk när det kommer till spridning av afrikansk svinpest. LRF kräver nu kompensation/ersättning till alla vars verksamhet drabbas av (restriktionerna pga) den afrikanska svinpesten, minskning av vildsvinsstammen genom ändrad jaktförordning, modernisering av jaktlagstiftning och ökad säkerhet vid avfallshantering. Detta är avgörande för att skydda det svenska jordbruket och livsmedelsförsörjningen.

EU-besked ger mjölkbönder framtidshopp

I somras kom glädjande nyheter från EU-parlamentet: Nötkreatur ska inte inkluderas i Industriutsläppsdirektivet, en viktig seger för bondeorganisationer i Europa, inklusive LRF. Beslutet betyder att vi undviker ytterligare en mängd regelbörda och administration. LRF Mjölk har aktivt arbetat med denna fråga, samarbetat med EU-kollegor och organisationer samt ser fortsatt över utvecklingen för att främja konkurrenskraften för svenska mjölkbönder. Detta berör många eftersom mjölkproduktionen är en viktig motor för företagandet på landsbygden.

LRF deltar i regeringens nya näringslivsråd för krisberedskap

LRF är en del i regeringens nya tvärsektoriella näringslivsråd för att förbättra Sveriges totalförsvar och krisberedskap. Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF, representerar organisationen i rådet, som består av elva näringslivsorganisationer och flera ministrar, inklusive ministern för civilt försvar. LRF är engagerat i att stärka Sveriges försörjningstrygghet, särskilt med tanke på tidigare händelser som pandemin och kriget i Ukraina.