LRFs kommungrupp i Enköping träffade politiker och tjänstepersoner

kommungruppen enköping träffar pollitiker och tjänstepersoner

Nyligen träffade LRFs kommungrupp i Enköping politiker från kommunstyrelsen och tjänstepersoner för att prata om en rad frågor, inte minst vattenskyddsområde.

Det var representanter för kommunstyrelsen i Enköping samt tjänstepersoner som samlades för att träffa LRFS kommungrupp.

De har en tradition att träffas varje vår och höst, men blev inte av i höstas. Därför tog nu LRF initiativ till detta mötet.

Enköpings vattenskyddsområde var en av huvudfrågorna som togs upp. Det berör många markägare och begränsar på olika sätt markägarnas användning av sin mark. Bland annat kan det innebära begränsningar för lantbrukare att använda bekämpningsmedel på sina fält. Lantbrukare kan söka dispens, men det kostar en del. LRFs linje är att markägare ska inte behöva betala en avgift för att söka dispens för att kunna använda vissa bekämpningsmedel.

– Det var god stämning på mötet och jag upplever att de är måna om att träffa oss, säger Erica Eriksson, kommungruppens ordförande.

LRF påpekade också, berättar Erica, frågan om framkomlighet på gator och vägar i kommunen. Det har förekommit flera gånger att kommunen har byggt vägar och annan infrastruktur, eller byggt om, men missat att tänka på att bönder kanske behöver komma fram med sina maskiner och kan behöva mer utrymme än bilar.

– Det borde vara lättare för kommunen att fråga LRF innan de bygger i stället för att behöva bygga om efteråt, säger Erica Eriksson.

Gruppen ska träffas igen och prata vidare om vattenskyddsområdet och andra frågor.

Politikerna gav uttryck för att de gärna kommer ut på gårdsbesök framåt vårkanten, till en gård som har djur, men också annan verksamhet som entreprenad, besöksnäring osv.