Lyckad dag om regler och kontroller i lantbrukarens vardag

Regel- och kontrollsafari
Filip och Mikaela Källner bjöd in till sin gård.

Tisdagen den 9 april samlades ett 60-tal personer på Ingelsbo gård utanför Aneby för en regel- och kontrollsafari. Gården drivs av Filip och Mikaela Källner, som har mjölkproduktion, växtodling, skog och en biogasanläggning.

Dagen var ett samarrangemang av LRF, Jordbruksverket och länsstyrelsen i Jönköpings län, och tanken var att skapa dialog över myndighets- och organisationsgränser kring hur kontrollrutiner och regelverk skulle kunna justeras för att underlätta för livsmedelsproducenter.  

– Kontrollerna upplever vi som lantbrukare som väldigt bromsande. LRF-ungdomen har gjort en undersökning om hinder för generationsväxling och vad som bromsar.  Det visade att en tredjedel säger att lagar och regler är det som begränsar. Vi behöver livskraftiga företag, då är det beklämmande om man tycker att regelbördan är så stor så man inte vill ta över gården, säger Karin Nalbin när hon inleder programmet. 

Deltagarna gick runt på sju stationer under dagen, där de mötte lantbrukare och diskuterade regelbördan kring exempelvis mjölkproduktion, foder, gårdsbutik och biogas.  

– Det är en oerhört viktig dag för oss lantbrukare, säger Henrik Nyqvist, lantbrukare och ledamot i styrelsen för LRF Jönköpings län.  

En förhoppning är att myndigheterna börjar samverka mer med varandra, till exempel för att samordna kontrollverksamheten så att lantbrukaren kan få färre besök. Och det var just åt det hållet som diskussionerna letade sig under dagen. Måste verkligen en handfull aktörer åka ut för att kolla om Filip har rätt diskmedel i mjölkrummet? Eller skulle de kunna lita på och ta del av varandras kontroller? 

Agronod var på plats för att presentera sitt arbete med att skapa en digital plattform som man kan använda som en digital journalföring. Det arbetet skulle kunna vara en pusselbit för ökad samverkan. Men även om viljan finns bland myndigheterna så finns det ett antal inbyggda hinder som måste övervinnas.  

– Det skulle behövas en tydlig styrning uppifrån, säger Susanna Axelsson från Jordbruksverket.  

Hon välkomnar utredningen om offentliga kontroller av livsmedelskedjan, som Magnus Oscarsson leder. Oscarsson och flera från utredningens sekretariat var på plats under dagen och fick bland annat med sig ett gediget material med tankar och inspel från deltagarna.  

Nina Elmsjö, avdelningschef för landsbygdsavdelningen vid länsstyrelsen i Jönköpings län, lyfte vikten av att alltid ha lantbrukaren i fokus under arbetet, och fundera över hur kontroller och regeltolkningar påverkar lantbrukarens verksamhet. Hon berättar att hon tar med sig massor från safarin hem till skrivbordet, och hoppas att initiativet inte stannar vid goda samtal och dialog utan mynnar ut i verkstad. 

– Det är svårt, vi får inte förringa det. Vi behöver prata om att faktiskt ta bort regelverk också, säger hon.  

Karin Nalbin

Karin Nalbin, orförande LRF Jönköpings län, och Nina Elmsjö, avdelningschef för landsbygdsavdelningen vid länsstyrelsen i Jönköpings län, inledde dagen.

Regel- och kontrollsafari

Vid stationen om betesmark träffade deltagarna Henrik Nyqvist, lantbrukare och ledamot i styrelsen för LRF Jönköpings län.

Regel- och kontrollsafari

En rad myndigheter var representerade bland deltagarna.

Regel- och kontrollsafari

Susanna Axelsson, Jordbruksverket, Mikaela Johnsson, riksförbundsstyrelsen LRF, och Magnus Oscarsson, särskild utredare, diskuterar.

Henrik Nyqvist, lantbrukare och ledamot i styrelsen för LRF Jönköpings län:

Nina Elmsjö, avdelningschef för landsbygdsavdelningen vid länsstyrelsen i Jönköpings län:

Susanna Axelsson, utredare på Jordbruksverket:

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och särskild utredare av offentliga kontroller av livsmedelskedjan: