Månadens Bonde - Michelle, föder upp världens största hästar

Michelle Paulsson tar det inte lugnt – det står 150 hästar på gården hon driver med sin man Christer, hon roddar med 70 fölningar per år, 6 egna barn, 4 bonusbarn, och en personalstyrka på 6 personer. Verksamheten på gården Silvåkra bedrivs via ett aktiebolag där Michelle är ensam ägare.

Historien började för 11 år sedan, när Michelle och Christer träffades. Båda kommer från familjer som jobbat med hästar, och Christer är femte generationen lantbrukare. Paret bestämde sig för att satsa på hästavel med raserna Shire och Clydesdale, som Christer hade hållit på med sedan slutet av 1990-talet. Verksamheten växte snabbt och det behövdes mer mark.

- Vi startade på gården vi då bodde på tillsammans, samtidigt som han genomgick ett generationsskifte på sin föräldragård. Där är det bra jordbruksmark, men det passade inte för hästavel. Då insåg vi att vi behövde en annan större gård för den verksamheten, säger Michelle.

Världens största hästar

De sålde sin gård i en bra affär och upptäckte att en närliggande gård, Silvåkra, var till salu. Renoveringsbehovet var stort, men här stod det redan över 100 inackorderade hästar på gården, majoriteten dräktiga avelsston för travet. Det fanns dubbla fördelar med att ta över en redan existerande hästverksamhet, menar Michelle.

- Som hästföretagare, och lantbrukare i stort, måste man ofta ha fler ben att stå på för att få ihop en hållbar och lönsam ekonomi. Det går inte att bedriva det som en urspårad hobby, utan man måste få till en lön. Det fanns redan inackorderingar här, så vi kunde ta över det vilket var bra. Dessutom fanns rätt förutsättningar för vår avel med Shire – och Clydesdalehästarna.

Sagt och gjort, parallellt med att de bedriver jordbruksverksamhet på Christers familjegård, så köper paret Silvåkra. Här samlar man runt 150 hästar, och bedriver en framgångsrik avel av travhästar och sina egna av raserna Clydesdale och Shire.

Om hästraserna

Shirehästar är kända för att vara världens största hästar, mäktiga till sin exteriör. Clydesdale är en hästras från som ursprungligen kommer från Skottland. Mankhöjden är mellan 163 och 183 cm. 

Har skapat ett namn i branschen

I samband med köpet av gården startade Michelle ett aktiebolag och drar igång verksamheten under hösten 2021 i egen regi. Sedan går det fort – på två år har omsättningen fördubblats jämfört med föregående ägares omsättning. Detta trots att det ekonomiska läget snabbt har försämrats under dessa år.

- Det är klart att det har varit tufft ibland. Vi är vanliga människor, och när man gör jätteinvesteringar samtidigt som räntorna sticker och priset på insatsvaror är högre än någonsin, så kan det kännas. Christer köpte ut sin bror från familjegården på 23 hektar, vi köpte en stor gård på 136 hektar, och arrenderar ytterligare 20 hektar. Det är ett stort ansvar, men vi har båda länge haft en dröm att kunna leva på lantbruket. Nu klarar vi det, vilket är roligt men inte helt lätt ibland, menar Michelle.

Och bra har det gått. Redan två år in har Michelle och Christer sålt över 20 egenuppfödda föl till världens alla hörn. Många har gått till USA, och det är en stor hjälp för ekonomin att sälja dit där det finns stora pengar för den typen av häst. Att visa upp sig med framgång på världens största arenor hjälper också.

- Vi har varit med och vunnit på de största tävlingarna och utställningarna i världen för Shire och Clydesdale, så vi skapar ett namn för oss själva. Det är det som är så roligt med att vara företagare i hästbranschen, att få se sina hästar komma ut i världen och att se att vi har nöjda kunder.

Månadens bonde, föl, jul
Nyfött föl med tvillingsonen Luke Paulsson, 7 år.

6 anställda under 35

Men att ha över 150 hästar på sin gård är inte något man gör själv, och det krävs skickliga medarbetare. Michelle har 6 anställda i sitt företag, och ingen är över 35. Hon tar gärna in praktikanter från skolor, för att hjälpa till att utbilda framtidens arbetskraft. Några av dem har fått jobb efter avslutade studier.

- Det är a och o att ha duktig och pålitlig personal när vi jobbar med hästar. Det är levande djur som ska må bra, och jag kräver högsta kvalitet på skötseln av hästarna. Jag är stolt över mitt gäng som är duktiga på olika saker och har olika styrkor, så vi försöker dra nytta av varandra.

Och hjälp behövs ibland. Michelle och Christer även har hunnit få sex gemensamma barn under sina år. Den äldsta är åtta år och den yngsta är åtta månader. När de träffades hade Christer redan fyra barn sedan innan, och han ansåg sig vara nöjd med det – men Michelle ville ha en stor familj.

- Vi har alltid sagt att vi inte ska stå i vägen för varandras drömmar, så vi fick fler barn. Nu har vi en riktigt stor familj, och lever lite så som man gjorde förr på landet. Barnen är med oss mycket och tycker att det är kul. Jag tycker att det är en fin gåva till mina barn, att de får leva så nära naturen och se sina föräldrar jobba med det roligaste som finns.

Månadens bonde, häst, jul
Michelle tillsammans med anställda, julen 2023.

Står på flera ben som lantbrukare

Förutom egen avel och inackorderingsverksamheten, så bedriver Michelle och Christer även vallproduktion på sin mark. De många hästarna behöver ungefär 3000 balar ensilage årligen, varav hälften kan produceras på gården. En hel del mark går till bete, då dräktiga ston och föl behöver rikligt med näringsrikt gräs.

- Det är viktigt att ha många ben att stå på som lantbrukare. Vi har väldigt bra samarbeten med hästägarna på gården. Det är otroligt roligt att få driva denna typ av inackorderingsverksamhet där vi är med ifrån seminering till fölning, till försäljning och därefter tävlingsbanan.

Och en hjälp är även medlemskapet i LRF. Michelle lyfter att det är viktigt av många anledningar, en av dem är att det känns viktigt att vara med i en gemenskap som ramar in både gammal kunskap och framåtsträvande anda.

- Först och främst är vi med för att vi är stolta över att vara bönder. Vi vill både kunna få ta del av dem gedigna kunskap som finns hos andra bönder, men också vara del av framtiden. Det är otroligt nyttigt att få ta del av information om generationsskiften, om effektivisering av sin verksamhet, och av olika ekonomiska delar som kan vara svårt att hålla koll på själv.

Dessutom är det viktigt att få vara med i en gemenskap som bonde, i en vardag som ibland kan vara tuff.

- Det ger en fin känsla av att hänga ihop med andra och att tillhöra en gemenskap. Vårt mål är inte att bli störst, men att bli bäst. För att nå dit måste man ha djupa kunskaper, och det hjälper LRF oss med, säger Michelle.

Månadens bonde, häst, föl
Årets första föl, född den 3/1-2024, ett Clydesdale stoföl.

Om Månadens bonde

En gång i månaden gör vi nedslag över hela landet, hos medlemmar i olika typer av branscher. 

Här kan du läsa mer

Tipsa oss!

Känner du till en lant- eller skogsbrukare som du tror skulle passa som Månadens bonde? Vi vill gärna lyfta fram bredd, innovation och framtidstro inom de gröna näringarna.

Månadens bonde